‘Goed dat we vooruit kunnen’

SINT-MICHIELSGESTEL – De kogel is door de kerk: het nieuwe gemeenschapshuis van Gestel komt in het gemeentehuis. Toon van den Berg, voorzitter van de KBO én kandidaat voor het CDA bij de komende raadsverkiezingen, is blij dat er nu duidelijkheid is. “Ons dorp verdient een gemeenschapshuis dat bij de tijd is. Maar er zijn nog wel een paar open eindjes.”

VVD: gemeente moet met Jan Vink meedenken

SINT-MICHIELSGESTEL – De Jan Vink Stichting is een sympathieke groep Gestelse mensen. Zo’n vijftig vrijwilligers werken samen om in een kringloopwinkel aan de Genenberg van alles te verkopen aan mensen die het minder breed hebben. Met het verdiende geld worden in Indonesië projecten gefinancierd, voor kinderen met een handicap en mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Kandidaat raadslid Gerard Verheij (VVD) uit Den Dungen bezocht de stichting.

De Gestelse Coalitie lost belangrijke verkiezingsbelofte in: Historisch besluit: De Huif als MFA naar het nieuwe gemeentehuis

SINT-MICHIELSGESTEL – Afgelopen week stond er een belangrijk voorstel op de agenda van de gemeenteraad. De GO voor fase 3 om de MFA te vestigen in het nieuwe gemeentehuis. De laatste tien jaar is er veel discussie geweest over een nieuwe Huif. Helaas gaven veel partijen toen het aankwam op de bouw van de nieuwe Huif niet thuis. En van de 6 miljoen euro die ooit toegezegd was voor de nieuwbouw was uiteindelijk nog maar 3.6 miljoen over. In de laatste raadsvergadering van dit jaar besloot de raad unaniem om voor dit bedrag de MFA (Multi Functionele Accommodatie) voor de kern Gestel te realiseren. Elkaar ontmoeten en de sociale samenhang zijn belangrijke uitgangspunten voor dit mooie project, dat een welkome aanwinst is voor alle Gestelnaren!

Beekveld uit de blubber, PvdA stelt vragen

SINT-MICHIELSGESTEL – De eerste huizen aan het Fonteinkruid in Berlicum zijn in augustus vorig jaar opgeleverd, aldus wethouder Ed Mathijssen afgelopen week in de gemeenteraad. De Partij van de Arbeid stelde hem vragen over de blubber waar de inwoners momenteel nog steeds in leven. Pas in Beekveld komen wonen en dan zo welkom worden geheten. Het is al maanden zo. De jonge gezinnen in de nieuwe straat zijn er niet blij mee.

PPA pleit opnieuw voor ondersteuning vanuit gemeente

SINT-MICHIELSGESTEL – In de raadsvergadering van 7 december jl. heeft de PPA het initiatief genomen om samen met Dorpsgoed, CDA en De Gestelse Coalitie het College opnieuw op te roepen om extra aandacht te geven aan dit onderwerp en daarvoor ook extra geld beschikbaar te stellen.

Wens-kerstboom van De Gestelse Coalitie

SINT-MICHIELSGESTEL – Op zondag 10 december zal er onder de oude toren in Sint-Michielsgestel weer het jaarlijkse “Winterplein” worden georganiseerd. Een door CV De Bokkenrijders georganiseerd feest voor jong en oud dat zich in het verleden al heeft bewezen. De Gestelse Coalitie zal ook met een stand aanwezig zijn.

PvdA luistert op straat: Gemonde kijkt uit naar nieuw gemeenschapshuis

GEMOINDE- Gemeenschapshuis De Kei in Gemonde gaat dicht. Maar het goede nieuws is dat er een nieuwe voorziening komt in de Lambertusschool. Een eenvoudige (school)bibliotheek hoort daar bij. Dat besloot de gemeenteraad al eerder dit jaar. De school, de leefbaarheidsgroep en de gemeente gaan samen aan de slag. Een speciale projectleider helpt hen de nieuwe accommodatie te ontwikkelen. Onlangs maakte de gemeente dit bekend.

PPA: compromis over het Laar was het best haalbare resultaat

SINT-MICHIELSGESTEL – Zowel op 9 november als op 23 november debatteerde de gemeenteraad over de Gebiedsvisie Laar / Nieuw Laar. Het compromis dat dankzij een amendement van de PPA, samen D66, De Gestelse Coalitie en de PvdA is ingediend, was het best haalbare resultaat. Dit werd ondersteund door CDA en Lijst Portier