D66 Sint-Michielsgestel betreurt vertrek raadslid

SINT-MICHIELSGESTEL – Het bestuur en de fractie van D66 Sint-Michielsgestel vinden het bijzonder jammer dat Marom Portier-Ayoubi de fractie van D66 verlaat. Zij heeft haar vertrek woensdag kenbaar gemaakt aan bestuur en fractie. Marom geeft aan haar werk voor de Gemondse gemeenschap niet goed meer te kunnen te doen vanuit haar rol als raadslid. Zij had eerder al aangegeven met haar politieke werk te willen stoppen na de verkiezingen van 2018 om prioriteit te geven aan haar maatschappelijke carrière.

Jeugd wil in gemeente Sint-Michielsgestel blijven wonen

SINT-MICHIELSGESTEL – Een probleem voor veel kleinere gemeentes is dat de jeugd weg trekt naar de grotere gemeentes. Ook in de gemeente Sint-Michielsgestel is dit het geval. Dit blijkt uit een enquête die door drie jeugdige betrokken gemeenteraadsleden/steunfractieleden gehouden is onder de jongvolwassenen (18 tot 28 jaar) in de gemeente Sint-Michielsgestel.

PvdA’er Jan Pieter Vermeulen: Handhaven doen we samen

Duurzame veehouderij in Brabant. We zijn er nog niet. Begin juli heeft de Provincie daar een paar belangrijke besluiten over genomen. Zo is mestverwerking alleen nog toegestaan op bedrijventerreinen. Uitzonderingen zijn mogelijk voor samenwerkende melk veehouders. Of voor het bewerken van mest die is verzameld via pijpleidingen van maximaal twee kilometer. En ja, je eigen mest op het erf scheiden in een dikke en een dunne fractie mag nog steeds.

De Gestelse Coalitie: College pakt de stimulering van de woningbouw effectief op

SINT-MICHIELSGESTEL – Er zijn te weinig (sociale) woningen in Sint-Michielsgestel en dit probleem doet zich vooral voor op de korte termijn. Redenen hiervoor zijn onder andere dat er de afgelopen tien jaar te weinig plannen zijn ontwikkeld. Verder zijn de woningcorporaties de afgelopen jaren financieel gekort door het rijk zodat ze geen capaciteit hadden om te bouwen en werd de gemeente door middel van een zogenaamd ‘woningcontingent’ vanuit de provincie sterk beperkt in de aantallen te bouwen woningen.

Roel Bouwman verkozen tot lijsttrekker D66 Sint-Michielsgestel

SINT-MICHIELSGESTEL – Roel Bouwman is door de leden van D66 Sint-Michielsgestel verkozen tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Hij is sinds 2014 gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor D66 in de Gestelse gemeenteraad. Roel is 42, woont in Berlicum en is ICT-ondernemer.