Ontbrekende deel fietspad Nuland-Oss bijna klaar

GEFFEN – Grote waarschuwingsborden, diverse afsluitingen en omwegen beheersen het verkeer om en nabij de rondweg van Geffen. Komende vanaf de Papendijk wordt het verkeer door de dorpskern naar Oss gedirigeerd. Vanaf Oss is het idem dito. “Op de Heesterseweg is dagelijks enorm veel werkverkeer. Maar ook schooljeugd op de fiets is op weg naar school. Vooral met die combinatie is het wel eens met de billen knijpen wanneer je dat aanschouwde”, zegt een bewoner die aan de Heesterweg woonachtig is. Een aanpassing van de verkeerssituatie was dringend noodzakelijk.

Door Jan van Ravenstein

Het is een soort van thuiswedstrijd voor het aannemingsbedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. Directeur David van de Haterd kan, als het moet, vanachter zijn bureau aan de Heesterseweg de werkzaamheden aanschouwen. Anneke den Otter-v.d. Haterd, zus van David zegt: “Onze David is de kartrekker van dit project, hij wilde dat per se”. Ook David kent de soms onoverzichtelijke en daardoor gevaarlijke situaties. “Het was een inderdaad een gevaarlijk stukje weg. Komende vanaf Nuland, net voorbij de rotonde, via De Doelen, tot het tweede gedeelte van de Heesterseweg. Daar lag dan weer een fietspad. Ook omgekeerd. Ook bij ons voor deur ontbrak aan beide kanten een fietspad. Zeker in de wintermaanden wanneer het grootste gedeelte van de schooljeugd in het donker naar huis moet fietsen is het in combinatie met druk werkverkeer en vaak ook nog eens zwaar vrachtverkeer soms echt tricky”, aldus de directeur van aannemingsbedrijf T.v.d.Haterd B.V. uit Geffen

Fietspaden

Een fietspad, langs de Heesterseweg. “Ja, dat is eerder gezegd dan gedaan,” lacht Anneke. Er moest best wat ruimte worden gemaakt. “We zijn begonnen met het rooien van een aantal bomen. De bestaande sloot aan de noordzijde moest worden gedempt en worden voorzien van een zogeheten regenwaterinfiltratieriool. Aan de overkant van de weg moest de oude sloot vervangen worden door een compleet nieuwe. En dan pas, als dat allemaal klaar is, en je geen obstakels in de vorm van kabels en degelijke tegenkomt, kun je beginnen aan de inrichting. De obstakels kwamen als vanzelf.”

Werk

“Afgesproken was dat het werk op 31 oktober gereed zou zijn. Maar dit soort werk gaat echter nooit zonder slag of stoot, ook nu niet”, zegt Anneke. Het eerste obstakel waren de kabels en leidingen die niet bekend waren qua ligging. “Ze stonden niet op tekening en ze lagen ook nog eens op de plek waar de riolering moest komen. Alles moest worden opgezocht en worden verlegd. In De Doelen lag een gasleiding niet juist, deze moest compleet worden verlegd. Dat kost tijd die niet is ingecalculeerd. Met de opdrachtgever zijn daarna betreffende de oplevering nieuwe afspraken gemaakt”, zegt David.

Fietsstraat

De Doelen, het achterdoorstraatje was voor de fietsers een vanzelfsprekende doorsteek naar het tweede gedeelte van de Heesterseweg. Komende vanuit de richting Nuland, maar ook wanneer de kinderen van school op weg zijn naar huis, wordt er gebruik van De Doelen gemaakt. Deze straat is nu in zijn geheel omgebouwd tot een officiële fietsstraat. In de oude situatie moest er vanuit Oss steeds weer, juist in de gevaarlijke bocht van de Heesterseweg, de oversteek naar De Doelen worden gemaakt. Zonder enige overdrijving, werden daar soms levensgevaarlijke capriolen uitgehaald. Nu is er door middel van een nieuwe oversteek, afremmende obstakels en rode fietsstraatstroken, een voorrangssituaties gecreëerd zodat de veiligheid voor alle verkeer, met in het bijzondere het fietsverkeer, met sprongen vooruit is gegaan.

Riolering

“Vanaf de Veldstraat wordt ook meteen de riolering aangepakt. Ook deze werkzaamheden hebben door voornoemde obstakels vertraging opgelopen. Het fietspad en de fietsstraat zijn inmiddels gereed en kunnen bereden worden. Bij de twee kruisingen tussen De Doelen en Heesterseweg zijn de asfaltwerkzaamheden gereed maar de kruisingen zijn nog niet geheel vrijgegeven voor het verkeer. Zo ontbreekt de printbeton in de middelgeleiders en de markering. Mits het weer het toelaat is ons streven om de gehele omleiding eind week 48 te verwijderen en de kruisingen vrij te geven. De werkzaamheden komen dan gereed in week49/50”, aldus David van de Haterd.

Foto: Werkzaamheden aan de Heesterseweg

Foto's:


h