Laverhof scoort opnieuw hoog in onderzoek zorgkwaliteit

HEESWIJK-DINTHER – De 91-jarige Henny Heerkens-Eekhuis is heel tevreden over de thuiszorg van Laverhof. “Maar”, benadrukt ze “ik vraag pas hulp, zonder eigenwijs te zijn hoor, als ik écht zelf iets niet meer kan. Gelukkig kan ik zelf aangeven wanneer ik zorg nodig heb, bijv. een helpende hand met douchen. Dat kan ik dus zelf beslissen!” Thuiszorg is flexibele zorg: als het dagelijks nodig is kan dat geregeld worden. Gaat het weer beter, dan worden de zorguren gewoon bijgesteld.
Het eigen netwerk van Henny met familie en vrienden is gelukkig groot. “Daar investeer ik ook in, want het is fijn om een beroep op elkaar te kunnen doen. Maar de verzorging op gebied van persoonlijke hygiëne of verpleging, die leg ik vol vertrouwen in de handen van het team van Ondersteuning Thuis van Laverhof. Ik vind hun persoonlijke benadering prettig en omdat steeds dezelfde mensen voor mij komen zorgen, ontstaat er ook een goede band.”

Samen doen

Yolanda Verstegen is Teammanager Ondersteuning Thuis bij Laverhof. “Met twee thuiszorg wijkteams bedient Laverhof de dorpskernen rondom Heeswijk-Dinther en Schijndel. Onze werkwijze onderscheidt zich van andere zorginstellingen. Wij zijn ervan overtuigd dat iemand alle zorgvragen en wensen, met betrekking tot verpleging, verzorging, ondersteuning & begeleiding en huishoudelijke hulp, bij één persoon (de wijkverpleegkundige) moet kunnen neerleggen. Niet bij verschillende, zoals anderen dat doen. De wijkverpleegkundige kent het team van Ondersteuning Thuis én de cliënt, waardoor de juiste verbindingen gemaakt kunnen worden.”

Hoe werkt het?

De wijkverpleegkundige gaat in gesprek met de hulpvrager en zijn/haar netwerk van familie en vrienden. Via een mantelzorgscan en zelfredzaamheidmeting wordt de individuele situatie in kaart gebracht. “Wat kan en wil de cliënt zelf blijven doen? Wat kan het netwerk betekenen? En wat kunnen wij doen? Als dat in kaart is gebracht maakt de wijkverpleegkundige een zorgplan. Dit wordt besproken met de cliënt, familie en/of mantelzorgers. Daar waar thuiszorg nodig is, wordt het meteen ingeschakeld. Samen zorgen voor de cliënt, daar ligt de kracht. Door betrokkenheid en vertrouwen kunnen we thuiszorg precies op maat aanbieden.”

140 jaar thuiszorg

Het zorgen voor mensen thuis, bestaat dit jaar 140 jaar. “De manier van werken en organiseren is natuurlijk veranderd in al die jaren, maar de kerngedachte is hetzelfde gebleven: mensen in hun eigen omgeving zo lang mogelijk zelfstandig kunnen laten wonen en daar waar nodig zorg bieden. Vandaag de dag ligt het accent meer op zelfredzaamheid, het eigen sociale netwerk en regie over eigen leven houden. Dit vraagt van ons als zorginstelling om zorg anders samen te stellen én aan te bieden. Te kijken naar wat er écht nodig is. Daarover in gesprek gaan met alle betrokkenen en samen zoeken naar de juiste oplossing!”, besluit Yolanda.

Voor meer informatie over de zorg- en dienstverlening van Laverhof, kunt u terecht bij het cliëntservicebureau.

Cliëntservicebureau Heeswijk:

Telefoon: 0413 – 29 81 13
E-mail: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl

Cliëntservicebureau Schijndel:

Telefoon: 073 – 544 33 33
E-mail: clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl
——————————————————————————————————-
Is huishoudelijke hulp vanuit de WMO niet aantrekkelijk voor u omdat uw eigen bijdrage te hoog is? Weet u dat u dan misschien in aanmerking komt voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)? Deze regeling wordt in 2016 voortgezet.

Foto's:


0