31 december 2015

“Ook met de feestdagen zijn wij paraat”

GEFFEN – In maart van het nieuwe jaar viert Geffenaar Frank van Krieken (30) zijn koperen brandweerjubileum. Een snelle rekensom leert dat hij al op 18- jarige leeftijd, september 2003, kennis heeft gemaakt met het brandweervak. Op dit moment is hij Officier van Dienst (OVD). En vanuit die functie kan hij, tijdens zijn piket, dag en nacht worden opgeroepen bij grotere inzetten van de brandweer / calamiteiten. “Ook tijdens de feestdagen. Wij zijn 24 uur per dag paraat”, zegt Frank.

In het laatste jaar van de Havo was Frank te gast bij de Banenwinkel van defensie. Al vanaf jongs af aan had het leger, maar ook de brandweer, zijn grote belangstelling. “Doe maar eens een jaartje ervaring op”, kreeg hij te horen. Juist in die periode vroegen ze bij brandweer Maasdonk (zijn woonplaats) nieuwe leden. Het besluit was voor Frank snel genomen. September 2003 is hij lid geworden van het korps Maasdonk en tevens gestart met zijn HBO opleiding. “Mijn opleiding Bestuurskunde aan het HBO sloot naadloos aan bij de organisatie van de brandweer, met hun crisis- en rampenbeheersing, dat als een rode draad door de opleiding loopt. De brandweer was voor mij niet alleen mijn hobby. Ik zag het al snel als een uitdaging voor mijn toekomst die ik dan ook met beide handen heb aangepakt”, aldus Frank.

Zijn carrière

‘Wanneer je iets leuk vindt, kost je het geen moeite’. Een stelling die tot de dag van vandaag staat als een huis, ook bij Frank. Het ging snel allemaal. Op 21- jarige leeftijd was hij in dienst bij de brandweer in Rotterdam. “Vier jaar in de 24- uurs dienst. Brandweer in de grote stad, het is van een compleet andere orde kan ik je zeggen. Daarna – 2009-2010 – ben ik naar de Brandweeracademie in Schaarsbergen gegaan en heb daar de 49e Voltijd Officiersopleiding mogen doen. Je komt dan in feite in dienst van het ministerie van Binnenlandse zaken en je bent daar de hele week intern. Tijdens die opleiding loop je ook stage. Ik liep stage bij de brandweer in Nijmegen en kreeg daar alle kansen. Ze hadden daar zes uitrukploegen, dus er was altijd wel een plekje voor mij beschikbaar. Na het voltooien van mijn opleiding ben ik voor anderhalf jaar in dienst gekomen van het NVBR, de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding voor het project Variabele Voertuigbezetting. Een project wat overigens binnenkort zijn praktische invoering zal gaan krijgen”, aldus Frank van Krieken. Nu, twaalf jaar na zijn aanmelding bij brandweer Maasdonk, is hij als Officier van Dienst en als Staffunctionaris Incidentbestrijding in dienst bij Brandweer Brabant-Noord, dat deel uit maakt van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Een knappe en prestigieuze prestatie.

Feestdagen

Naast zijn beroep is brandweer Geffen zijn grote hobby. Oefeningen, uitrukken en wat al niet meer. Frank is gewoon lid, net als ieder ander en hij draait in alles mee. Frank: “We hebben een fantastisch clubje mensen bij elkaar. En, zonder dat ze zichzelf op de borst kloppen, kan ik zeggen dat we een korps hebben met bijzonder veel kennis, fanatisme en vooral professie. Vanuit mijn professionele job doe ik kantoor vanuit Den Bosch. Repressie of incidentbestrijding zoals ze dat vandaag de dag noemen. Volgens een vast rooster, van maandag 8 uur tot maandag 8 uur, heb ik piket, praktijkwerk. Ook met de feestdagen, geen wijntje voor mij dan bij het Kerstmaal. Met piket wil zeggen, dat ik dan OVD ben en elk moment klaar moet staan voor eventuele uitrukken”. Tijdens de komende feestdagen is de brandweer extra paraat en alert. Het vaste rooster vanuit de piketdienst draait gewoon door, maar ook in ons eigen korps in Geffen is er de aandacht voor deze risicovollere feestdagen.

Calamiteiten

Vanaf een zogenaamde middelincident (inzet van twee voertuigen of meer) of bij bijzondere calamiteiten, zoals ongevallen met gevaarlijke stoffen, komt een OVD ter plaatse. In feite neemt hij dan de regie over door middel van een gecoördineerde samenwerking met de bevelvoerders ter plaatse. De OVD neemt de eindverantwoordelijkheid over.
Kleine voorvallen, in de ogen van de ervaren brandweerman, behoren ook tot de taak van een OVD. Een lekkende wagon van de spoorwegen, achteraf een loze melding, de grote berg smeulende houtsnippers op de waalkade in Oss, die de brandweermensen vier dagen lang bezig hielden. Maar ook de grote uitslaande brand in de paardenstal in Nistelrode en de grote brand in Herpen geven vooral de veelzijdigheid van inzetten aan waar Frank tijdens zijn piket mee te maken krijgt. “Brand en gevaarlijke stoffen, vooral het dynamische daarvan dat ligt me wel”, zegt hij tot slot.

Foto's:


0