Stichting Nieuw Berlerode draagt roer over

BERLICUM – In een feestelijke ambiance zetten twee puur Balkumse Stichtingen onlangs een punt achter hun activiteiten. Stichting Nieuw Berlerode droeg het beheer van haar laatste woningen over aan Stichting BrabantWonen en ook Stichting ‘Vrienden van Berlerode’ verdwijnt formeel om aansluitend als Fonds ‘Hart voor Berlerode’ een doorstart te maken. Het driekoppige bestuur kijkt met een voldaan gevoel terug op bijna een halve eeuw goed werk.
Bijna vijftig jaar geleden werd Stichting Berlerode geboren. Een organisatie die, samen met anderen, opkwam voor de belangen van ouderen in Berlicum en Middelrode. Om te beginnen heette het Stichting Bejaardencentrum Berlerode en had het zowel zorg als wonen in het takenpakket. “In die jaren had je nog het bejaardenhuis. Enerzijds werd zorg verleend en anderzijds exploiteerden we woningen aan de Kloosterhof en De Hopstrepen”, blikken Joop van Susante, Helma van Roessel van Lith en Jan van der Krabben terug.

Voorheen bestond het bestuur uit vijf personen, nu slechts uit dit drietal. Stichting Berlerode was een kleine lokale organisatie die bestuurlijk sterk afhankelijk was van vrijwilligers. Vooral vanaf 2000 veranderde de ouderenzorg snel en werd het allemaal complexer. “We hadden niet de juiste kennis en ervaring in huis om het zorgcentrum op een adequate manier in de 21e eeuw te runnen. Nadat we nagedacht hadden over de continuïteit besloten we de zorg onder te brengen bij een groter geheel dat wel over de juiste capaciteiten beschikte. Vervolgens hebben we in 2006 het zorggedeelte met het bijbehorende onroerend goed afgesplitst en overgedragen aan Vivent”, doet het drietal uit de doeken.

Kleine coöperatie

Als kleine coöperatie met woningen aan de Hopstrepen en Kloosterhof werd verdergegaan, terwijl er gelijktijdig met Vivent nagedacht werd over innovatie en nieuwbouw. Er wordt benadrukt dat het bestuur vanaf 2006 veel inspanningen geleverd heeft en financiële middelen ter beschikking heeft gesteld om het nieuwe zorgcentrum te realiseren. “Wij hebben uiteindelijk de woningen aan de Kloosterhof verkocht. Een belangrijk deel van het nieuwe zorgcentrum is van het geld dat we daardoor tot onze beschikking kregen gefinancierd.”, wordt tevreden verkondigd.
Doelstelling van Nieuw Berlerode was van meet af aan om zorg te dragen voor oudere bewoners van Berlicum en Middelrode. Een belangrijk gegeven waar, met alles wat ondernomen werd, altijd naar gestreefd werd.

Ook nadat het bestuur besloot om het vastgoed dat nog in hun bezit was over te dragen en gezocht werd naar een goede, financieel gezonde organisatie met veel ervaring op het gebied van ouderenhuisvesting. Deze werd en is gevonden bij Stichting BrabantWonen. In een feestelijke ambiance werden onlangs de liquide middelen en het vastgoed officieel overgedragen aan genoemde organisatie. “We hebben er vertrouwen in dat de afspraak dat de financiële middelen die voortvloeien uit deze overdracht in de toekomst besteed worden aan ouderen in Berlicum en Middelrode”, aldus Van Susante, van der Krabben en van Roessel.

Leuke dingen

Gelijktijdig werd ook afscheid genomen van Stichting Vrienden van Berlerode. Deze zorgde er de afgelopen jaren voor dat er leuke dingen gerealiseerd konden worden zoals de terrasaankleding, de kerstboom en attenties bij feestelijke gelegenheden. Als Fonds ‘Hart voor Berlerode’ wordt onder leiding van Truus Wagenaar, Inge Legeland en Trudy Jacobs echter een nieuwe weg ingeslagen waarbij Stichting Nieuw Berlerode een startkapitaal van € 20.000 beschikbaar heeft gesteld zodat de ouderen ook de komende jaren verzekerd zijn van ontspannende activiteiten, attenties en andere dingen die het leven veraangenamen.

Van Susante, van der Krabben en van Roessel blikken over de hele linie met een goed gevoel terug. ”We zijn altijd een kleine, maar financieel solide Stichting geweest die zuinig omging met de centen. We hebben ons echt ingespannen om, met de Balkumse en Mirroise ouderen voor ogen, ervoor zorg te dragen dat het besteed werd ten gunste van onze senioren. We zijn ook altijd transparant geweest in de besteding ervan.”
Dat kunnen ze echter niet zeggen over maar liefst € 1.7 miljoen die de Stichting in 2013/2014 overhevelde naar Vivent voor het realiseren van noodzakelijke en wenselijke zaken in de nieuwbouw die niet uit de reguliere middelen betaald dan wel gefinancierd konden worden. “Het is gemeenschapsgeld, dus we vinden het belangrijk om te weten waaraan het besteed is. Ondanks herhaalde verzoeken om volledige openheid van zaken te geven is het tot op heden echter nog steeds niet duidelijk”, wordt uit de doeken gedaan.
Tijdens een feestelijk kerstdiner werden als afscheidsgebaar tot slot alle bewoners van kleinschalig wonen, van de zorgappartementen en de bewoners van de appartementen van Kloosterhof en van de Hopstrepen verrast met een kerstpakket.

Terugblikken op een halve eeuw goed werk

Foto's:


b