Zaterdag voorverkoop Torenproat

SINT-MICHIELSGESTEL – De voorverkoop voor Torenproat vindt zaterdag plaats in ontmoetingscentrum de Huif. Bij binnenkomst vanaf 13.00 uur, wordt per persoon een lotje verstrekt, het is dus niet nodig om van tevoren in de rij te gaan staan.

Eenmaal binnen is het overigens wel de bedoeling dat u in De Huif blijft totdat klokslag 14.00 uur met de uitgifte van de lotjes wordt gestopt en direct wordt begonnen met ‘de loterij’. Voor degene wiens lot wordt getrokken, zijn bij het verkooppunt maximaal 6 entreekaarten beschikbaar. De prijs per kaart bedraagt evenals vorige jaren €

Foto's:


0