Nieuwe ‘Rondom De Plaets’

BERLICUM – In de nieuwe ‘Rondom de Plaets’ van juni 2016 staan weer veel lezenswaardige artikelen over de geschiedenis van Berlicum en Middelrode, voorzien van vele duidelijke foto’s.

Opgraving aan de “Achterweg” te Middelrode

In dit nummer een verslag van de opgravingen aan de Achterweg. Vanwege de bebouwing daar moest er eerst archeologisch onderzoek plaats vinden. Heel veel sporen van oude bewoning zijn naar boven gekomen en uitvoerig geregistreerd. De opgravingen leverden in totaal ruim 700 sporen op: paalsporen, kuilen, greppels en waterputten, structuren van gebouwen, hekwerk en vondstmateriaal. Vondstmateriaal dat gevonden werd in
de kuilen bestaat uit roodbakken baksteen. Dat wordt gedateerd in de periode 1400-1475, de
overige stenen tussen1600-1900. Veel verdere gegevens in het artikel.

De ‘Roode Sok’

Jan van Gemert uit Dinther schreef een lezenswaardig artikel over de ‘Roode Sok’ en omgeving en geeft een naamsverklaring van dit voormalige kroegje. Naar aanleiding van het artikel van Jan van Gemert uit Dinther zijn we in ons eigen archief gedoken en hebben gekeken wat er bij ons bekend is over het kroegje ‘De Roode Sok’. Voor veel lezers ongetwijfeld een openbaring.

Het kasteeltje in de Busselen

Het Busseler slotje is bij sommige bekend, maar waarschijnlijk alleen als naam. De Busselsteeg in het gebied ‘Het Woud’, herinnert aan dit slotje, maar verder is er weinig over bekend. We openbaren in het kort de geschiedenis van het slotje in de Busselen, dat reeds twee en een halve eeuw verdwenen is, maar dat in zijn tijd zeker bij alle dorpsbewoners goed bekend is geweest vanwege zijn belangrijke eigenaren. Alleen de bijbehorende hoeve, nu geen pachthoeve meer, heeft de tand des tijds doorstaan en is nu te vinden zuidwestelijk van de Zuid-Willemsvaart in de Busselsteeg.

Uit de Oude Doos

Uw heemkundekring verzamelt velerlei spullen die in het archief bewaard worden. We zullen in deze rubriek regelmatig een aantal deze ‘verzamelwaardige’ spullen bespreken. In deze aflevering kijken we naar een prentbriefkaart van vlak na de oorlog met alle namen van de toenmalige net opgerichte verkennersgroep, dus ongeveer 70 jaar geleden.
Foto’s
Weer vele foto’s bij alle artikelen. Op de voorpagina zien we een opname van de opgravingen aan de Achterweg. Op de binnenkant van de achterkaft deze keer een foto van ons brandweercorps uit 1970. Het bekijken waard.

Geschenk-idee

Vele boeken van de kring zijn nog verkrijgbaar. Deze boeken staan op de website. U kunt ook iemand lid of abonnee maken van heemkundekring De Plaets! Ieder nieuw lid of abonnee krijgt 4 nummers van het vorige jaar cadeau. Abonnement doorgeven aan een bestuurslid, of ook via de website www.deplaets.nl , met de knop ‘contact’. Een verzamelmap voor vier jaargangen is eveneens beschikbaar. Ook de nieuwste aanwinst, ‘De canon van Berlicum en Middelrode’ is een prachtig cadeau.

Foto's:


0