Jan Vink Stichting bouwt in Indonesië

SINT-MICHIELSGESTEL – De Gestelse Jan Vink Stichting heeft een nieuw project onderhanden. Het betreft de bouw van een multi functioneel centrum in het landelijke district Tepus in de zuidoostelijke hoek van de provincie Yogyakarta.

In de afgelopen twee jaar heeft de Jan Vink Stichting samen met haar partner YKS in het district Tepus een school voor gehandicapte kinderen en een apart slaaphuis gebouwd. Een fraaie complex dat in hoge mate voldoet aan de behoefte om deze kwetsbare groep kinderen een grotere kans te bieden op een beter bestaan. Het onderwijs is vooral gericht op het stimuleren en ontwikkelen van de individuele kwaliteiten van de kinderen.
Tepus is gelegen in de oostelijke regio (regency) Gunung Kidul van de provincie Yogyakarta. In dit relatief dun bevolkte gebied wonen voornamelijk arme boeren en vissers. De voorzieningen zijn beperkt en de afstanden vrij groot. Met de auto is het ruim twee uur rijden naar de stad Yogyakarta. Omdat steeds meer gehandicapte kinderen van verder weg komen, en de ouders vaak geen dagelijks vervoer kunnen verzorgen, was het nodig een apart slaapgebouw te realiseren. In overleg met de school, de bewoners van het district en het bestuur van de de regio Gunung Kidul is gekozen voor een multifunctioneel centrum voor de gehele bevolking van het district Tepus.

Multifunctioneel

Het gebouw wordt een ontmoetingsruimte voor een veelheid aan activiteiten, zoals bijeenkomsten van verenigingen, feestzaal voor bruiloften e.d. en sportieve activiteiten. Alhoewel er geen medische voorzieningen zijn in het district Tepus, kan deze ruimte wel een functie krijgen als (para)medisch steunpunt.
Als er gasten komen in dit district is er feitelijk geen enkele mogelijkheid om hen te ontvangen dan onder de blote hemel. Ook de school hecht sterk aan de komst van dit multifunctionele gebouw. Er kan veel meer activiteit gestoken worden in de sportieve ontwikkeling van de kinderen. Ook voor volwassenen uit het hele district ontstaan mogelijkheden om meer aan sport te doen. Het gebouw is overigens met 12 bij 20 meter niet extreem groot. Het past in de schaal van het district.
De start van de bouwactiviteiten is in oktober en de oplevering wordt verwacht in maart 2017. Er wordt gewerkt met lokale krachten. De leiding is in handen van YKS.
Zie www.janvinkstichting.nl en klik op Archief voor foto’s van dit nieuwe project en alle overige projecten van de stichting. U kunt de projecten van de Jan Vink Stichting in Indonesië steunen met een donatie op rekening nr Rabobank NL07RABO 0133672816.

Foto's:


0