Presentatie en film over gilde Sint Catharina Den Dungen

DEN DUNGEN – Heemkundevereniging ‘Op die Dunghen’ verzorgt in samenwerking met het Dungense gilde Sint Catharina op woensdag 30 november een presentatie door Rien van Nuland en een film van oud-pastor Christ van Beurden over het 400-jarig bestaan van het gilde. De presentatie begint om 20:00 uur bij Boer Goossens en is vrij toegankelijk.

Het van oorsprong middeleeuwse gilde kende twee soorten: het ambachtsgilde en het koopmansgilde. Om een ambacht uit te mogen oefenen moest men lid zijn van het gilde. Het koopmansgilde gaf rechten of privileges buiten de eigen stad of dorp. In het middeleeuwse gilde hadden de leden ook de verplichting om hun stad of dorp te helpen verdedigen. De functie van het gilde is sterk veranderd tijdens de protestantse overheersing en de napoleontische tijd die daarop volgde.
Het Dungense gilde Sint Catharina werd opgericht in 1595. Het gilde was geen militaristisch, maar een op de kerk gericht gilde dat een eigen altaar in de kerk onderhield waar periodiek een H. Mis werd gelezen. Uit de periode 1595 tot 1648 zijn vijf koningsschilden bewaard gebleven.

Veel oude tradities zijn gebleven, soms aangepast aan de moderne tijd. Zo kunnen sinds 1981 ook vrouwen volwaardig lid van het gilde zijn. Jaarlijks vindt op de zaterdag voor de Dungense kermis, het koningschieten met geweer plaats waarbij op een houten vogel geschoten wordt. Het ene jaar wordt geschoten voor de koningstitel, het andere jaar is het kermiskoningschieten. Jaarlijks ook wordt in mei het kampioenschieten met de kruisboog gehouden en omstreeks 25 november, de naamdag van Sint Catharina, wordt traditioneel de jaarlijkse teerdag gehouden.
Binnen de gemeente Sint-Michielsgestel wordt een gezamenlijke Gestelse Gildendag gehouden voor de 5 gilden uit deze gemeente. Gilde Sint Catharina maakt onderdeel uit van Kring Dommelgroep, bestaande uit 9 gilden uit de regio en van Kring Maasland, bestaande uit 46 gilden. Voor de eigen leden wordt een onderlinge competitie gehouden op kruisboog en geweer en het gilde neemt deel aan de kringdagen in de regio.

Sinds 2004 is het Gilde Sint Catharina in het trotse bezit van een eigen gildehuis met bomen voor kruisboog en geweer, jeu de boules banen en binnenbanen voor het schieten met luchtbuks, lasergeweer en handboog. Ook externe verenigingen kunnen hier kennismaken met de traditionele gildeactiviteiten.
Een opvallende activiteit van het gilde Sint Catharina is het beheer van het kapelletje aan de Keerdijk. Jaarlijks, in de meimaand, trekt het gilde ter bedevaart naar het kapelletje aan de Keerdijk.

Woensdag 30 november is iedereen van harte welkom bij Boer Goossens bij de presentatie en film over het gilde. Gezellig, met een bakje koffie, luisterend naar het verhaal van Rien van Nuland en kijkend naar de beelden van Christ van Beurden.

Foto's:


0