31 mei 2017

“Zorg” is voor iedereen. Ook voor u.

‘Geffen Zorgt’ organiseert op 17 juni een Zorg-Informatiemarkt

GEFFEN –“We moeten alleen maar meer en meer, samen met elkaar op gaan lossen. De verzorgingsstaat is, hoe mooi en aantrekkelijk hij ook was, echt verleden tijd”. Het zijn kernachtige maar ware woorden van Anne van Nistelrooij- Lepoutre (39) uit Geffen. Anne is beroepsmatig betrokken in alle facetten van zorg en welzijn. Privé, en dus vanuit haar vrije tijd, heeft ze zitting in de nieuwe Geffense werkgroep ‘Geffen Zorgt’. “Samen met heel veel Geffenaren vanuit diverse instanties en disciplines doen we dit. Samen, eigenlijk een mooi voorbeeld hoe het in feite moet”, lacht Anne.

Door Jan van Ravenstein

Vanuit haar werk kent ze ‘het klappen van de zweep’. Dagelijks gaat ze de confrontatie aan met de nieuwe regelwetgeving, die zo maar ineens en vanuit het niets, heel ingewikkeld en voor velen bijna onbegrijpbaar is geworden. “Weet je, soms is dat heel frustrerend, moeilijk zelfs. Voor velen is het ‘een ver van mijn bed show’, totdat de situatie zich in het ‘eggie’ aandient. Dan ineens komt de realiteit om het hoekje kijken. Sommige dingen kunnen niet meer, bestaan zelfs niet meer. Dat geeft veel onbegrip en soms boosheid. Samen met de gemeente, de Dorpsraad en vele verenigingen in en om Geffen hebben we daarom het initiatief genomen om via de ‘Zorg Markt’ de materie met elkaar te delen en duidelijkheid te verschaffen”, zegt Anne.

Termen
In het gesprek met Anne komen de meest ongekende termen en namen voorbij: “De Wet maatschappelijke ondersteuning, Mantelzorg, Maatschappelijk werk, Mee, Wijkteam Ons Welzijn, Pantein, Welzorg, Eerstelijns Zorg”. Anne probeert op een zo begrijpelijk mogelijke manier duidelijkheid te verschaffen in hetgeen er was, en wat er nu is of komt. Voorwaar geen eenvoudig klusje. Anne: “Er kwam in 2015 een verandering in wet- en regelgeving, waardoor gemeentes nieuwe verantwoordelijkheden kregen betreffende zorg en jeugd, hier was men nog niet mee bekend. Door de gemeente werd naar een oplossing gezocht… En gevonden. De medewerkers (eerstelijns deskundigen) uit de oude wet, hadden immers alles in huis om dit specialisme op zich te nemen. De zogenaamde wijkteams waren geboren. Het wijkteam (ook wel sociaal team genoemd) in Geffen wordt uitgevoerd door Ons Welzijn en heet Oss West. Dit loopt via de gemeente Oss, waartoe Geffen behoort. Bart Hoes is de welzijnswerker in dit team voor Geffen en heeft mee geholpen met de opzet van de zorgmarkt. Het vroegere Rigom, Stichting Vivaan, Aanzet en Stichting Mee zijn “ons Welzijn” die in feite het wijkteam beheert en uitvoert”.

Geffen Zorgt
Tijdens het proces ‘Voorzieningenkaart Geffen’ ontstond de grote behoefte om door te praten en te handelen over de toekomst van de zorg in Geffen. Toen zijn er een aantal ‘actievelingen’ opgestaan die de kerngroep ‘Geffen Zorgt’ hebben opgericht. De Dorpsraad heeft ‘Geffen Zorgt’ omarmt en geeft de broodnodige ondersteuning. “Zorg is voor iedereen, jong en oud”. Met dat doel voor ogen zijn door de kerngroep verbindingen gemaakt met de diverse professionele partijen. Prettig wonen, uitstekende basisvoorzieningen, eerstelijnszorg, goede voorlichting van de zorg in zijn algemeenheid tot aan het meedenken van elkaars problemen en uitdagingen hebben ze zich ten doel gesteld. De kernachtige woorden van Anne: “We moeten alleen maar meer en meer, samen met elkaar op gaan lossen”, zijn hierbij onlosmakelijk verbonden. Ook de inwoner van Geffen zal zich steeds meer bewust moeten zijn van het feit van de veranderende zorg. En ze zullen een beroep kunnen en moeten doen op de zelfredzaamheid van henzelf plus de naaste kwetsbare medemens. Vandaar de (broodnodige) voorlichtingsmarkt die wordt aangeboden door; Ons Welzijn, Pantein en de Kerngroep.

Zorg Informatiemarkt
Zaterdag 17 juni is er in de Koppellinck de markt: Zorg, Welzijn en Wonen in Geffen. Geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur. Er is een warm welkom voor iedereen. Alle thema’s zijn aanwezig. Twee consumpties en wereldse hapjes worden u aangeboden door de organisatie en de kinderen worden professioneel bezig gehouden in de gymzaal. Kortom: Niets is aan het toeval overgelaten om u te kunnen en mogen informeren over de ‘Zorg in Geffen’. Er klinkt trots in de woorden van Anne, en terecht. Samen met alle leden van de Kerngroep Geffen Zorgt, de Dorpsraad, Jasper Timmermans van de gemeente Oss en alle beroeps- en vrijwilligers zorgen ze voor een enorme behoefte. “Een compliment waardig is de creatieve opbouw en aankleding van de markt die geheel op naam komt van Jose Froeling en Tonny van Erp. Prachtig werk hebben zij verricht. Het zijn allemaal toppertjes”, lacht Anne

Wegwijzer
Een handige ‘wegwijzer’ , ook middels ballonnen, helpt u bij de eventuele keuze’s op de markt. De kleur rood staat voor: Professionele zorg. Blauw is de kleur van vrije tijd en de gele kleur staat voor zelfstandig wonen. Het ‘babbelcafé’ heeft de kleur groen meegekregen en bij een goede belangstelling zou dit babbelcafé voor de toekomst zelfs een terugkerend item kunnen zijn. Voor de jeugd tenslotte, kleur oranje, is er een speciale afdeling waar hulp wordt geboden bij alle opvoedingsvragen.
Anne is enthousiast. Ze zou wel van de daken willen schreeuwen: “Kom allemaal naar onze markt. Zorg is voor iedereen. Ook voor u”.

Foto's:


WF