Aandacht op Basisschool De Borch voor Week Tegen Pesten

ROSMALEN- Online pesten is het thema van de landelijke Week Tegen Pesten, die wordt gehoudenvan 19 tot en met 22 september.

Via het weekprogramma, kringgesprekken en doe-activiteiten zijn de hogere groepen van BS De Borch samen gericht met dit onderwerp bezig. Zo is het Internetcontract aangepast en besproken en wordt dit het hele schooljaar centraal opgehangen. Doel is onder andere het voorkomen en aanpakken van online pesten. Hiervoor wordt niet alleen samenwerking gevraagd tussen de leerkrachten en leerlingen, maar ook de ouders worden hierbij nauw betrokken.

Het verschil tussen plagen en pesten

Tijdens De Week Tegen Pesten is er in iedere groep aandacht voor het verschil tussen plagen en pesten. Maar ook voor het belang van ieder individu in de groep. Opkomen voor jezelf en opkomen voor de ander zijn de hoofdonderwerpen. Zo wordt er aandacht besteed aan elkaars kwaliteiten zien en benoemen. Het creƫren van een gezellige positieve sfeer is daarbij ook erg belangrijk. Het zorgen voor het gevoel dat iedereen in de groep erbij hoort, er mag zijn, wie hij of zij ook is, staan hierbij centraal. Op BS De Borch hanteren ze hiervoor de methode Leefstijl. Onderdeel hiervan is ook dat leerkrachten met hun leerlingen groepsafspraken maken om het nog inzichtelijker en herkenbaar te maken. Dit alles zorgt voor positieve groepsvorming.

Thematafels

Door de hele school zal te zien zijn dat er aandacht besteed wordt aan De Week Tegen Pesten. Elke gang krijgt zijn eigen thematafel. Zo worden de leerlingen er elke dag ook visueel bij betrokken. Daarnaast wordt ook het lesprogramma aan dit weekthema aangepast en er is een gezamenlijke week afsluiting. Alle leerlingen kunnen hierbij aan elkaar laten zien wat ze hebben geleerd. Ouders zijn hierbij van harte welkom.

Het met plezier naar school gaan staat voorop bij BS De Borch en een goede basis in deze eerste periode van het schooljaar is hierbij erg belangrijk. Vandaar ook deze aandacht op school voor De Week Tegen Pesten. Iedereen hoort erbij op BS De Borch: Niet ik, niet jij, maar wij!

Foto's:


0