Expositie Ger Brouns

BERLICUM – Ger Brouns uit Berlicum exposeert van 15 september t/m 15 november een aantal schilderijen in de vide op de eerste verdieping van het sociaal-cultureel centrum Den Durpsherd, Kerkwijk 61 in Berlicum.

Deze expositie biedt Ger Brouns de mogelijkheid om naast realistische/naturalistische schilderijen tevens een aantal schilderijen in abstraherende en non-figuratieve stijl te tonen.

Vanaf het begin van Ger Brouns’ schildersloopbaan is de droom zijn inspiratiebron en ontstaan schilderijen in realistische/naturalistische stijl. Na deze periode zijn woorden, korte teksten of verhalen de inspiratiebron. Het accent ligt niet meer op de precieze weergave der objecten en de zichtbare werkelijkheid waarbinnen zij existeren, maar op een meer ongedwongen, vrijere verwerking van het thema. De verbeelding komt op de eerste plaats.
In de abstraherende en non-figuratieve schilderijen speelt een veranderde interpretatie en toepassing van de beeldaspecten een grote rol. Licht, kleur, ruimte, vorm, compositie, ritme en structuur worden op een manier toegepast die uitgaat van de esthetische opvatting die de kunstenaar gedurende de ontwikkeling van de schildering toegedaan is.
Ger Brouns heeft zijn tekenopleiding genoten aan de Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten in Maastricht ( afdeling: grafische vakken ). Wat het schilderen betreft is Ger Brouns autodidact. Zie voor meer informatie: www.gerbrouns.exto.nl of ga via Google naar: Ger Brouns, schilderen een passie.

Foto's:


0