Gemonds dorpshuis De Kei dicht

GEMONDE – Dorpshuis De Kei in Gemonde gaat op 1 januari 2018 helemaal dicht. Tot die tijd blijft het gebouw in overleg met de huidige gebruikers alleen open voor bepaalde bijeenkomsten en activiteiten. Dat schrijft het bestuur van de Stichting Dorpshuis De Kei in een brief aan het Gestelse College van Burgemeester en Wethouders.

De directe aanleiding is volgens de brief dat het bestuur de exploitatie niet meer rond kan krijgen. De bibliotheek en, met ingang van het nieuwe schooljaar ook de BSO, zijn naar de Sint-Lambertusschool verhuisd. In het voorjaar luidde het stichtingsbestuur de noodklok en vroeg om meer subsidie. Het bestuur vindt het bedrag in vergelijking met vergelijkbare voorzieningen in andere kernen laag en wijst erop dat het de afgelopen twintig jaar- sinds de overgang van Boxtelnaar Sint-Michielsgestel – niet is verhoogd.
De Kei heeft blijkens de brief om 3000 euro extra voor het vierde kwartaal gevraagd en een verhoging in 2018. Dat eerste zou de gemeente volgens de schrijvers niet willen betalen, of dat tweede er komt is onduidelijk.
Bovendien blijkt uit de brief dat de verhouding tussen gemeente en stichtingsbestuur niet al te best is. Zo is het bestuur het niet eens met de manier waarop het overleg gevoerd is. De stichting raakte eerst in gesprek met het bestuur van de school Skipos. De bedoeling was om te kijken of en hoe samenwerking mogelijk was. Vervolgens sloot de gemeente daarbij aan. Het bestuur stelt dat het er de voorkeur aan had gegeven om er eerst met deze drie partijen uit te komen en daarna pas naar het dorpsoverleg Gemonde (DOG) te stappen. Het onderwerp kwam daar echter eind augustus al aan de orde en toen bleek het tot verdeeldheid in de gemeenschap te leiden.
Bovendien benadrukt het bestuur dat in het geval van verkoop van De Kei de Stichting bepaalt waar de opbrengsten aan besteed worden, niet de gemeente.
Het bestuur zegt dat het niet langer onderdeel wenst uit te maken van zoveel onenigheid tussen de gemeente en diverse groeperingen in de Gemondse samenleving en gooit daarom de deuren dicht. De Kei heeft dan bijna veertig jaar bestaan. Het ontstond in 1978.
De gemeente reageert bij monde van wethouder Koos Loose verbaasd op de brief. “Ook wij hebben met verbazing en teleurstelling kennis genomen van de inhoud. Vooral ook omdat we in afwachting waren van een reactie van de Kei op een concept intentieverklaring tussen de Kei, SKIPOS en de gemeente. Die was tot stand gekomen na constructief overleg in de afgelopen periode.
Wij zijn daarnaast geïnformeerd over het feit dat het besluit van De Kei ook in Gemonde het nodige teweeg heeft gebracht. Verschillende partijen uit Gemonde zullen, zoals ons is aangegeven, op korte termijn voor overleg bij elkaar komen. Als gemeente willen we graag de mogelijkheid open houden om ruimte kunnen geven aan mogelijke initiatieven die uit dit overleg voortkomen. De uitkomsten van de overleggen in Gemonde wachten we dan ook met belangstelling af.”

Foto's:


0