Gestelse richtlijnen voor eigen initiatieven inwoners

SINT-MICHIELSGESTEL – Wil je als bewoner van Sint-Michielsgestel iets van de grond krijgen. ‘Vooral doen’ zegt de gemeente al een tijdje. Maar natuurlijk kan niet alles. De gemeenteraad behandelt vanavond een aantal richtlijnen waaraan burgerinitiatieven zich bij voorkeur zouden moeten houden. Raadpleeg bijvoorbeeld de beurt, geef informatie en zorg ervoor dat er een open discussie over je plannen mogelijk is.

Net als op veel plekken worstelt ook de Gestelse politiek met de moderne tijd, waarin bewoners steeds vaker zelf het initiatief nemen om dingen van de grond te krijgen. “We geven de ruimte”, herhaalt burgemeester Jan Pommer de slogan van de gemeente, “maar die ruimte is niet onbeperkt.” Aan de ene kant is er de raad met zijn door verkiezingen tot stand gekomen representatieve organen en streng gereguleerde besluitvorming, aan de andere kant is er de doe-democratie waar inwoners zelf de handen uit de mouwen steken en initiatief nemen. “Er moet geen kloof tussen raad en straat ontstaan, of twee parallelle structuren”, vindt Pommer.
“Als er een bewonersinitiatief aan de orde komt, bestaat het gevaar dat je als raadslid denkt in termen van leuk of niet leuk. Maar wat ik niet leuk vind, kan voor een ander in de straat wel belangrijk zijn. We zochten dus naar een manier om daar objectief naar te kijken” aldus Mariska Sturkenboom, raadslid van DorpsGoed en aanjager van de zoektocht.
Aan de ene kant wil de gemeenteraad vertrouwen geven en durven loslaten. Maar aan de andere kant voelen de raadsleden zich wel verantwoordelijk voor wat er in het dorp gebeurt. En dus ging een werkgroep van de gemeenteraad aan de slag om te kijken of het mogelijk is een bril te maken waarmee raadsleden naar dergelijke initiatieven kunnen kijken. Gestel is één van de eerste gemeenten die dit doet en vanuit verschillende gemeenten in het land wordt belangstellend meegekeken. De gemeente is ook uitgenodigd om op de Dag van de Democratie bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te komen spreken.
Het resultaat van het denkwerk is geen waslijst met nieuwe regels of spijkerharde voorschriften, maar eerder een rijtje met aanbevelingen. Kijk bijvoorbeeld of alle betrokken inwoners mee kunnen doen, of er overleg wordt gevoerd voor een besluit wordt genomen, mensen vrijuit hun mening kunnen geven en ook op de hoogte kunnen zijn van wat er speelt. Zorg ervoor dat er geen overlast is. Dingen dus die de meeste mensen in een democratie vanzelfsprekend vinden, tenminste als het gaat over de gemeenteraad.
Burgemeester Pommer noemt een fictief voorbeeld. “Stel mensen willen een speeltuintje beginnen. Als gemeente wil je dat soort initiatieven stimuleren. Maar het kan zijn dat mensen in de buurt daar last van hebben. Dus is het goed als er overleg is, zodat mensen in de buurt met elkaar tot overeenstemming kunnen komen. Maar wat als de initiatiefnemers plotseling zeggen dat mensen met een hoofddoekje er niet inkomen.”
Omdat er geen keiharde regels in staan, is het ‘toetsingskader’ dus ook geen stok om mee te slaan. “De basis van het stuk is vertrouwen. 95 procent van de mensen is goed van wil”, is de overtuiging van Pommer. Mochten er onverhoopt toch initiatieven van de grond komen door mensen die helemaal niets van de richtlijnen aantrekken, dan kan de gemeente weigeren mee te helpen. “Het gaat tenslotte vrijwel altijd om dingen in de openbare ruimte”, aldus Pommer.
De lijst is gemaakt door de werkgroep Raad in Ontwikkeling van de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. Ook de wijkmakelaars hebben hun zegje kunnen doen. Vanavond praat de gemeenteraad erover.

Foto's:


0