Popkoor TUNE zoekt mannen

ROSMALEN – Popkoor TUNE bestaat uit een enthousiaste groep mensen die elke donderdag avond, met uitzondering van schoolvakanties, repeteert van 20.15 tot 22.15 in Perron-3 in Rosmalen. TUNE is een leergierig en enthousiast koor met potentie dat mannen zoekt om het koor te versterken.

Tot voor kort was de muzikale leiding in handen van Fred van de Grint die door persoonlijke omstandigheden deze taak moest beëindigen. De nieuwe dirigent Erik Fortier is enkele maanden geleden gestart. Naast kwaliteit vindt popkoor TUNE gezelligheid ook belangrijk. Daarom is er na de repetitie vrijblijvend voor iedereen een gezellig samenzijn aan de bar van Perron-3.

Speciale repetitie

Op donderdag 21 september is er een speciale repetitie waarin mannen die belangstelling hebben de gelegenheid krijgen een keer een hele repetitie mee te kunnen zingen. De repetitie is van 20.15 tot 22.15 in Perron-3. Belangstellende mannen krijgen de kans om de sfeer te proeven.
Het koor zoekt bassen en tenoren jonger dan 55 jaar. Koorervaring en het kunnen lezen van noten zijn wel handig, maar niet noodzakelijk. In november 2018 gaat het koor opnieuw een theaterproductie brengen. Verder zijn er jaarlijkse optredens soms dicht bij huis, zoals Maritiem en winterparadijs. Maar het koor gaat ook naar korenfestivals verder weg.

Engels- en Nederlandstalig

Popkoor TUNE is in 2000 gestart als pop- en rockkoor en het repertoire bestaat nu met name uit Engels- en Nederlandstalige popnummers. TUNE is een gemengd koor van circa 60 leden, waarvan een derde mannen. Gestreefd wordt naar een gelijk aantal tenoren en bassen. De leeftijd van de leden varieert van 30 tot boven 60 jaar. Omdat het koor graag wil verjongen stelt het de leeftijdsgrens in deze oproep.
Voor meer informatie : www.popkoorTune.nl of Hanneke de Gouw: 073-6419971 of e-mail: ted.en.hanneke@hetnet.nl

Foto's:


0