De Borch en De Overlaet vernieuwen samen schoolplein

ROSMALEN – Een betonnen schoolplein is binnenkort verleden tijd voor de kinderen van BS De Borch en BS De Overlaet. Na hun herfstvakantie mogen zij eindelijk gaan genieten van nieuw speelplezier: fase 1 van het gerenoveerde schoolplein is dan gereed. Een schoolplein vol met actieve speeltoestellen wat uitdaagt om de kinderen met plezier lekker sportief bezig te laten zijn. Een schoolplein dat een lange weg heeft afgelegd voordat het realiteit werd.

Vanaf maart 2015 tot aan de dag van vandaag zijn diverse ouders, kinderen en leraren betrokken en begaan geweest met het plan voor de renovatie van het troosteloze schoolplein. Een schoolplein dat niet alleen door de kinderen van de groepen 7 en 8 van BS De Borch en BS De Overlaet wordt gebruikt maar ook door de kinderen van de inpandige BSO “Het Haaienhonk” en uiteraard ook na schooluren door de buurtkinderen.

Van ontwerp tot realiteit

Destijds werd onder de ouders en leerlingen geïnventariseerd wat voor schoolplein zij wilden zien. Dat zorgde ervoor dat wensen maar ook kosten inzichtelijk werden. Er was een flink budget nodig om deze vernieuwing realiseerbaar te maken. Naast de kosten was er ook professionele hulp nodig. Jo Bemelmans, actief voor de Sportalliantie, werd betrokken. De sportalliantie is een stichting die zich inzet om kinderen meer aan het bewegen te krijgen. Hierdoor konden ze ook voldoen aan de wens: een gezond schoolplein realiseren! Dankzij deze hulp kwamen er kansen voor diverse subsidie- en sponsormogelijkheden naar voren.

Pitch

Tevens werd er een officiële aanbesteding verzorgd voor het ontwerp van de renovatie. Drie partijen werden in februari van dit jaar hiervoor uitgenodigd. Tijdens een pitch mochten zij hun ideeën presenteren aan beide scholen (vertegenwoordigd door een delegatie van leerlingen, ouders, leerkrachten en directie), vertegenwoordigers van de sportalliantie, wijkraad De Overlaet en de gemeente Den Bosch. Het ontwerp van Proludic werd bijna unaniem gekozen. Het voldeed bijna aan alle gestelde richtlijnen: gebruik van kleur, uitdaging in de vorm van een multifunctionele sportlocatie en groot klimrek, een hufterproof plein en de mogelijkheid tot uitvoering in fasen.

Vele bijdragen maakte hernieuwing mogelijk

Echter een ontwerp alleen was niet genoeg. Om dit te kunnen realiseren was er veel geld nodig. Om dit bijeen te krijgen is er door beide scholen in de afgelopen twee jaar hard gewerkt! Dankzij de deelname aan de clubactie van de Rabobank is er in 2016 en 2017 een gedeelte van het geld binnen gekomen. Ook door de Jumbo actie, het punten sparen door voornamelijk ouders van leerlingen, kwam er een duikelrek beschikbaar voor het nieuwe schoolplein. Door de sportieve acties van de leerlingen tijdens de sponsorlopen van 2016 en 2017 werd er nog meer bijgedragen. De deelname aan ‘Het beste idee van de Overlaet’ en een toekenning van een subsidie aanvraag Maatschappelijk Initiatieffonds leverde de laatste benodigde euro’s op. Bijna twee jaar van actief werven van geldfondsen was achter de rug. Hierdoor kan er half oktober begonnen worden met fase 1 van de renovatie van het schoolplein. Op maandag 23 oktober is de renovatie klaar en wordt het schoolplein feestelijk in gebruik genomen.

Sponsors gezocht!

Helaas is er nu nog alleen geld voor fase 1: dat is de helft van het schoolplein. Voor de andere helft, de multifunctionele sportlocatie, zal sponsorwerving opgezet worden. Hiervoor zetten zich 3 ouders in: Adriënne Hazenberg, Edwin Smolders en Dennis van der Zanden. Doel is om voor de zomervakantie van 2018 dit te kunnen realiseren. De zoektocht naar sponsoren is dus vanaf nu begonnen! Voor meer informatie kan contact op worden genomen met directie@bsdeborch.nl of info@deoverlaet.nl .

Foto's:


0