Groep achter nieuwe multifunctionele accommodatie Gemonde richt zich echt op de toekomst

 

GEMONDE – “Wij richten ons echt op de toekomst”. Dat stelt de 5-koppige groep die zich vanuit het Dorpsoverleg Gemonde bezig houdt met het realiseren van een nieuwe multifunctionele accommodatie in Gemonde. Na het tekenen van een intentieovereenkomst, wordt binnenkort kennis gemaakt met de extern aangetrokken projectleider en kan met elkaar verder gewerkt worden aan een nieuw Dorpshuis als ontmoetingscentrum voor alle inwoners.

Door Wendy van Lijssel

Jean-Sebert van der Doelen, Jos Geerts, Theo Verbruggen, Tiny Schellekens en Gerrit van Oirschot vormen met elkaar vanuit het Dorpsoverleg (DOG) Gemonde, een groep die zich, binnenkort samen met een externe projectleider, buigt over het realiseren van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) voor alle inwoners. Enkele weken geleden werd een intentieovereenkomst gesloten met Onderwijskoepel Skipos, de Leefbaarheidsgroep Gemonde en wethouder Loose tekende namens de gemeente Sint-Michielsgestel waarbij ook de PCI zich achter de plannen geschaard heeft.

De schets van de nieuwe MFA laat zien dat het de bedoeling is om de huidige gymzaal van Kindcentrum Lambertus waar de basisschool, kinderopvang en buitenschoolse opvang in gevestigd zijn, voor meerdere doeleinden in te gaan zetten. Zo zouden er, met enige aanpassingen, in de toekomst bijvoorbeeld toneelvoorstellingen en (koor)concerten gehouden kunnen worden. “Het plan is verder om rondom de huidige gymzaal nog enkele ruimtes van uiteenlopend formaat te maken die bijvoorbeeld dienst kunnen doen als vergaderruimte. Verder komt er een verbinding tussen de gymzaal en het kindcentrum. Niet alleen zij gaan samen werken en gebruik maken van elkaar faciliteiten. Het wordt zo gemaakt dat het multifunctioneel is voor velen”, zo wordt uitgelegd.

Na alle verwikkelingen en gebeurtenissen rondom Dorpshuis de Kei die er met ingang van 1 januari 2018 de stekker uit trekt en de deuren sluit is het uiteindelijk noodzakelijk dat er vaart gemaakt wordt. “Want om Gemonde leefbaar te hebben en te houden is een dorpshuis van essentieel belang. Een centrale plek waar activiteiten ontplooid worden, voorstellingen gehouden worden, workshops, vergaderingen. Een ontmoetingsplek voor jong en oud”, vertelt de projectgroep.
Ze vervolgt: “De Kei is qua gebouw achterhaald. Er moest sowieso iets gebeuren. In een verder verleden is er al eens over gedacht om uiteindelijk de kerk in te richten tot ontmoetingsplek. Dat idee werd door het kerkbestuur niet omarmd dus is verder nagedacht. Een nieuw dorpshuis tegenover het oude was en is een hele goede optie. De grond waarop De Kei staat en de enorme tuin erachter zouden zich vervolgens goed lenen als bouwgrond voor woningen voor met name starters en senioren. Ook dat is hard nodig in het dorp. Het bestuur van De Kei heeft in een eerder stadium de eerste contacten met Skipos gelegd. Wij hebben uiteindelijk het roer overgenomen, want vanwege de slechte relatie met de gemeente heeft De Kei de knuppel in het hoenderhok gegooid en zich teruggetrokken uit alle besprekingen. Er zijn meerdere malen diverse pogingen ondernomen om het bestuur van De Kei in het proces mee te nemen. Dat is ondanks alle pogingen helaas niet gelukt. Met ingang van 1 januari sluiten de deuren van De Kei voorgoed”, vatten de heren het samen.

Zij betreuren de gang van zaken en zetten hun vraagtekens bij een aantal gepasseerde zaken rondom De Kei zoals de statuten die in 2015 (op maat) gewijzigd werden alsook de doelstellingen en regels omtrent liquidatie. Ook werd vanuit het Dorpsoverleg ruim twee jaar aangedrongen op verruiming van een Gemondse vertegenwoordiging in het bestuur van Dorpshuis De Kei. Iets wat, volgens de heren, om onduidelijke redenen afgehouden werd. Ze vertellen: “Het zou goed zijn voor Gemonde als er openheid van zaken kwam. Het bestuur van De Kei heeft aangegeven dat de financiële middelen die vrijkomen na verkoop ervan besteed gaan worden aan maatschappelijke doelen in Gemonde. Wij denken dat een nieuwe multifunctionele accommodatie 100% past in dat plaatje.” Dan opgewekt: “Wat er ook gebeurt. Wij richten ons op de toekomst. Binnenkort maken we kennis met de projectleider. In maart hopen we een haalbaarheidsplan te presenteren en in 2019 heeft Gemonde zeker een nieuw dorpshuis.”

Jean-Sebert, Gerrit, Jos, Tiny en Theo

Foto's:


0