Geffens Centrumplan realiseert Kunstproject

GEFFEN – Het idee is ontstaan tijdens de deelname aan het zogenaamde mozaïekproject, een twintig vierkante meter groot kunstproject wat op dit moment een vaste plaats heeft in het centrum van Oss. De bewoners (kern Geffen) van het nieuwe Centrumplan in Geffen hebben daar toen hun medewerking aan gegeven. “Tijdens die gezellige mozaïek bijeenkomsten, kwam het idee voor ons ‘kunstproject’ al bovendrijven en is er in feite meteen actie ondernomen”, zegt Marijke Nieuwenhuis, grote animator en daarnaast project coördinator van het Kunstwerk Centrumplan Geffen.

door Jan van Ravenstein

Het Centrumplan is, op twee zelfbouwprojecten na, helemaal gereed. De definitieve bestrating is klaar, het groen wacht hier en daar nog op de juiste aanplanttijd en de bewoners kennen elkaar intussen ietsje beter vanuit de diverse activiteiten die er hebben plaats gevonden. Eén activiteit, het mozaïekproject, was een mooi voorbeeld hoe kennismaking en vooral saamhorigheid tot stand kan komen. “Natuurlijk, het merendeel van de bewoners zijn Geffenaren en kent elkaar van aanzien. Maar het mozaïek project heeft geleerd dat, wanneer je intensief samenwerkt, elkaar pas echt leert kennen”, zegt Adriaan van Zandvoort, de secretaris van het project. Samen met Bér Vissers, Marijke Nieuwenhuis, Annie Gloudemans, Gilbert van den Meulenreek en Nellie Schuurmans vormt hij de Commissie Realisering Kunstproject.

Start
“Een idee hebben is mooi, soms zijn ze ook meteen geboren. Ook betreffende dit initiatief. De realisering heeft wat meer voeten in de aarde”, lacht Marijke. De tafel ligt bezaaid met tekeningen, schetsen en brieven. Vooral veel brieven. De allereerste brief is een uitnodiging naar de bewoners van de vijf woonkernen in het Centrumplan met de vraag voor deelname aan dit project om samen een kunstwerk te realiseren. “Een kunstwerk wat verbindend naar elkaar toe werkt en duurzaam is. Wij vragen aan iedere groep om één of meerdere ideeën aan te dragen”, aldus een citaat uit de brief aan de bewoners. Intussen was er contact geweest met Mooiland, de Gemeente Oss en de Dorpsraad. “Wij als commissie hebben Alex van der Heijden, van atelier Alex uit Deursen die het mozaïekproject had gerealiseerd, aangezocht om mee te denken over het idee. Diverse leuke ideeën zijn ter tafel gekomen. Op voorspraak van Loes Heebink, Adviseur beeldende kunst binnen de CRK van de gemeente Oss, werd gezocht naar een project waar door de saamhorigheid en samenwerking, iedere bewoner zijn of haar ‘steentje’ aan kon bijdragen”, zegt Marijke.
Partijen
Met dit soort projecten krijg je te maken met meerder partijen. Mooiland, de gemeente en de kunstenaar zijn al deels ter sprake gekomen. Herman Krijger van Mooiland was bijzonder enthousiast evenals alle contactpersonen van de gemeente. Loes Heebink kwam met geweldige ideeën en Ron Berber dacht positief mee over de plaats van het kunstobject. “Verbinden”, was de onderliggende gedachte van het allereerste ontwerp. Het thema is gebleven en het ontwerp heeft heel langzaam vanuit het eerste concept zijn definitieve vorm gekregen. Bij het gesprek is intussen Alex van der Heijden aangeschoven. Hij tilt een klein stukje van de best geheime sluier op door de kleuren van het prachtige ontwerp te tonen. Alex: “Mijn opdracht was een gezamenlijk kunstwerk creëren met meerdere buurten. De volgende woorden zijn bij mij naar voren gekomen; vijf buurten, geloof, brood bakken, kleurrijk en warm, samen en hofje. Met deze woorden in mijn achterhoofd, en het feit dat de mens centraal staat, ben ik aan het ontwerpen gegaan”.

Kosten
Het mozaïeken komt in dit project geheel terug. “Wij zijn intussen ervaren mozaïekers”, zegt Marijke met een lach. Adriaan: “Het ‘samen’ doen is hierbij de voornaamste drijfveer geweest om het mozaïeken weer in het project op te nemen, Cees van der Doelen stelt zijn ruimte weer belangeloos beschikbaar, waarvoor hulde”. Er komt echter meer bij kijken bij dit soort projecten. “Het organiseren, och dat komt wel. Het is zelfs heel leuk om dat te doen. We hebben een hele leuke groep en ieder heeft zijn of haar taak. Dat loopt als een speer. Op een driehoek, net voor de broodoven bij de Heegt, is een plaats gereserveerd voor het kunstwerk. Nu nog de financiering van het plan. Je komt er niet onderuit, het benodigde geld zal eerst bijeen gebracht moeten worden voordat we ook maar een steentje kunnen gaan mozaïeken”, zegt een gedecideerde Marijke. De brieven, waarin het plan wordt toegelicht, voor de sponsoren liggen klaar. Ze hebben er alle vertrouwen in. Heel bescheiden doen ze ook een oproep aan een ieder die dat wil, voor een bijdrage. Dat mag en kan op: IBAN NL22RABO 0324841310 ten name van A.F. van Zandvoort onder vermelding van Kunstproject Centrumplan Geffen.

Opening
Na carnaval willen ze gaan starten met de werkzaamheden. Marijke: We hebben 5 mei als streefdatum ingepland voor de onthulling van ons kunstproject. Als het zover is laten we nog zeker van ons horen. Het is best spannend nu het allemaal zo dichtbij komt. We zijn ook zeer content over het uiteindelijke ontwerp, maar zeker ook met de samenwerking die we hebben mogen ondervinden. Bij niemand, waar of bij wie dan ook, hebben we tevergeefs aangeklopt voor raad en daad. Is dat niet mooi. Een prachtige ervaring kan ik je zeggen”.

Foto’s: Marijke Nieuwenhuis en Alex van der Heijden in druk overleg op de plek waar het kunstwerk komt te staan

 

Foto's:


IIII