VVD: vrij en vrolijk in 2018!

SINT-MICHIELSGESTEL – Wij wensen iedereen in Sint-Michielsgestel een vrij en vrolijk 2018. De VVD, van oudsher dé liberale partij voor Sint-Michielsgestel, gaat vol optimisme de gemeenteraadsverkiezingen tegemoet. Volgende week publiceren wij onze compacte en krachtige kandidatenlijst. Eerst nemen we graag de kans te baat om alle inwoners alle goeds voor 2018 te wensen en onze belangrijkste kernwaarden te delen: vrijheid en verantwoordelijkheid.

We durven met recht te zeggen dat we de enige liberale partij in onze gemeente zijn. Liberalen zijn per definitie voor lage lasten en D66, ook een partij die het liberalisme claimt, heeft met de PPA en De Gestelse Coalitie voor de grootste toename van de OZB in de Gestelse geschiedenis gezorgd. U betaalt als huiseigenaar 50% meer OZB en als bedrijfseigenaar zelfs 100% meer dan vier jaar geleden. Wij willen de OZB verlagen en de hondenbelasting afschaffen. Dat menen we en we vertrouwen erop dat u daar vrolijk van wordt!

Vrijheid

In onze grondbeginselen staat: “Vrijheid is voor een mens onmisbaar als voorwaarde voor ontplooiing. We bedoelen dan vrijheid op geestelijk en materieel gebied. Deze vrijheid komt ieder mens toe, zonder enige discriminatie of uitsluiting. De vrijheid moet zo groot mogelijk zijn. Er zijn natuurlijk wel grenzen aan deze persoonlijke vrijheid. De vrijheid van de een mag de vrijheid van de ander niet belemmeren. Daarbij moeten we oog hebben voor de belangen van toekomstige generaties”. We wensen alle inwoners veel vrijheid, om te leren, om te leven en om te ondernemen zonder dat de overheid over de schouder mee staat te kijken. We zijn voor een kleine overheid die mensen met rust laat. Wij zijn dé partij voor eigen initiatief en eigen vrijheid.

Verantwoordelijkheid

“Vrijheid beleef je alleen wanneer je ook besef hebt van verantwoordelijkheid. Een mens moet de gevolgen van zijn daden zelf dragen. Kan een mens zichzelf niet redden, dan moeten we helpen. Daardoor mag besef voor verantwoordelijkheid niet verdwijnen. Individuele verantwoordelijkheid vinden we ook een onderdeel van menswaardigheid”. We vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid in onze Gestelse samenleving. We willen zo weinig mogelijk collectivistische standaardregelingen, zeker in onze kleine gemeenschappen. Veel mensen kunnen het prima zelf. Voor de mensen die het écht niet kunnen, leveren we maatwerk. Dat is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Wij wensen u

Een prachtig 2018, met veel vrijheid in verantwoordelijkheid, met alle ruimte om uw ideeën en plannen waar te maken, zonder bemoeienis van de gemeente.

Foto's:


0