Hoge onderscheiding Herman Oosterbaan

BERLICUM – Herman) Oosterbaan (65) uit Berlicum is op vrijdag 2 februari benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden uitgereikt tijdens het wetenschappelijk symposium ter ere van zijn afscheid.

Sinds 1987 is Oosterbaan, vrijgevestigd medisch specialist, als gynaecoloog werkzaam in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch. Hij heeft de Bossche opleiding van arts-assistenten tot gynaecoloog een enorme boost gegeven. Hij was een niet-traditionele opleider, die veel extra tijd in zijn arts-assistenten stak en hen op allerlei manieren hielp, onder andere met publicaties en op sociaal terrein. Ver voor de invoering van de tegenwoordig gebruikte methode, trainde Oosterbaan zijn arts-assistenten al op deze wijze en hij was derhalve pionier. Hij heeft hij zo’n 50 artsen opgeleid tot gynaecoloog.
Oosterbaan heeft zich bijzonder ingespannen om in ons land de sterfte rondom de geboorte terug te dringen. Mede door zijn inspanningen is die inderdaad beduidend teruggedrongen. Zijn inzet op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling is al die jaren een voorbeeld en een stimulans geweest. Oosterbaan begeleidde drie promovendi.

Bestuursfuncties

Daarnaast bekleedde hij enkele bestuursfuncties. Van 2004 tot 2008 bij de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NOVG). Verder maakte hij deel uit van het Concilium Obstetricum et Gynaecologicum. Oosterbaan was van 1999 tot 2012 voorzitter van de Stichting Gynaecongres en heeft mede geprobeerd het congres naar een wetenschappelijker hoger niveau te tillen, met name de bewaking van de wetenschappelijke inhoud. Verder was de nieuwbakken officier in 2012 betrokken bij de organisatie van het jubileumcongres ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de NVOG en bij het 50ste Gynaecongres in 2016.
Sinds 2014 is de Berlicummer als arts verbonden aan het Internationaal Vocalisten Concours (IVC), een jaarlijks zangconcours voor klassieke zangers en masterclassweken.
Naast dit alles heeft hij de fusie van de Bossche vakgroepen begeleid, gaf de opleiding tot gynaecoloog op geheel eigen wijze gestalte, staat zijn collegae met raad en daad bij, heeft een grote voorbeeldfunctie voor de vakgroep gynaecologie. Jarenlang was de heer Oosterbaan boegbeeld van maatschap gynaecologie en heeft deze op de nationale kaart gezet. Ook treedt hij op als intermediair tussen IVC en andere specialisten.

Foto's:


0