Lintje voor Harrij Meijs

SINT-MICHIELSGESTEL – Harrij Meijs (68) uit Sint-Michielsgestel is vanmorgen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij was van 1996-2010 raadslid van de gemeente Sint-Michielsgestel. Hij droeg bij aan beleidsbepaling van de gemeente, controle college, gaf advies m.b.t. de begrotingen voerde overleg met zijn achterban. Na de gemeentelijke herindeling in 1996 hadden zaken aangaande financiën/middelen zijn interesse, was hij lid van de rekenkamercommissie en hield hij zich bezig met de ontwikkeling van het gemeentehuis en het centrumplan.

Sinds 1992 is Harrij actief voor de VVD, afdeling Sint-Michielsgestel, als lid, voorzitter, raadslid (tot 2010) en tot op heden steunfractielid. Verder was hij 8 jaar lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel (2008-2015) en was hij lid van de Rekenkamercommissie en de commissie Algemene Zaken van het Waterschap. Verder hield hij zich bezig met de interne en externe informatievoorziening binnen het Waterschap naar de locoregionale media. Hij was betrokken bij de besluitvorming op het gebied van verdroging en vernatting.

Sinds 2013 is Harrij Meijs bestuurslid van de Vakbond de Unie kring Zuid-Oost Brabant en is hij vanuit deze organisatie per 1 januari 2017 vertegenwoordiger binnen de Sociaal-Economische Raad vanwege zijn ervaring, kennis en kunde in de medische sector en zijn ARBO-kennis. Vanuit deze positie neemt hij ook deel aan het op 1 januari 2016 opgerichte overlegorgaan Brabant Advies waar gezondheid en leefbaarheid binnen het Provinciehuis aan de orde komen.

 

Foto's:


R