Zorgen Vrolijke Vissers over voortbestaan visgelegenheid

ROSMALEN – De woonboten die de gemeente indien mogelijk van de Ertsveldplas wil verplaatsen naar de Rosmalense Plas is inmiddels een langlopend traject geworden. De woonboten liggen er al sinds 1967 en momenteel zijn de verhuisplannen weer actueel. Als mogelijke locatie is de Rosmalense Plas in beeld. Deze plas wordt gepacht door De Vrolijke Vissers die van de gemeentelijke plannen niet echt blij worden.

Door Corrianne Schijvens-van Hassel

Jork Kuin is voorzitter van Hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers. Al zo’n 25 jaar is Jork lid van deze grote vereniging die maar liefst 600 leden kent. Voor het derde jaar vervult hij nu ook de taak van voorzitter. Jork: “Ik ben met vissen begonnen zoals dat bij velen gaat, ik kreeg in een ver verleden een hengeltje van mijn vader. Vissen is voor mij een beleving, lekker buiten zijn, ontspanning en genieten van de natuur. En deze hobby delen velen met mij, want De Vrolijke Vissers is een nog steeds groeiende club. Ik ben trots op de goede sfeer aan de waterkant. En ook met de wandelaars en de duikers die van de Rosmalense plas gebruik maken hebben wij een goede band. De laatste jaren zijn we gegroeid naar 600 leden. En dat terwijl er diverse hengelsportverenigingen in de omgeving zijn. Onze leden komen uit de wijde omgeving en mogen via de vereniging vissen in de twee wateren die wij pachten. Dat zijn de Rosmalense Plas en de Stenenkamerplas langs de A2 bij de afslag naar de A59. Met de contributie die de leden betalen onderhouden wij deze wateren en zetten wij vis uit.”

Onderzoekslocatie

“Over onze vismogelijkheden in de Rosmalense Plas maken wij ons ernstige zorgen. De woonboten die momenteel nog in de Ertsveldplas liggen moeten daar weg. Dat gebied is bestemd voor zware industrie en ze houden nieuwe bedrijven in de toekomst tegen zich daar te vestigen. De Rosmalense Plas is als een van de mogelijke verhuislocaties in onderzoek. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar de Van Veldekekade in ‘s-Hertogenbosch. Maar daar willen de woonbootbewoners niet naar toe. Hierdoor is de Rosmalense Plas nu in beeld gekomen. Het vreemde is echter dat de gemeente ons niet in het voortraject heeft betrokken, terwijl wij de plas pachten en er ondertussen wel diverse onderzoeken naar de vestigingsmogelijkheden plaats vinden. We zijn ook geschrokken van berichtgevingen hierover in het Brabants Dagblad.”

Krom verhaal

“Woonboten in de Rosmalense plas zou voor ons betekenen dat we zeker 1/3 aan viswater minder krijgen. We vragen ons af of we dan nog wel moeten investeren in het uitzetten van karpers. We hebben momenteel met vele verontruste leden te maken en willen deze plannen graag tegenhouden. We zullen leden gaan verliezen als die boten er komen en kunnen in deze plas dan geen fatsoenlijke wedstrijden meer organiseren. Waarschijnlijk zijn onze nachtwedstrijden daar dan ook niet meer gewenst. We hebben vele vissers in de vereniging die graag in de nachtelijke uren hun hengel uitgooien. Het verhaal is krom, de gemeente wil van de boten in de Ertsveldplas af en moet het bestemmingsplan ervoor wijzigen. Maar tegelijkertijd staat ze na de verhuizing vanaf de Ertsveldplas in geval van overlijden niet toe dat boten nieuwe bewoners krijgen. Waarom dan al die moeite? Die woonboten passen helemaal niet in de natuur bij de Rosmalense Plas, daar wordt te veel aan voorbij gegaan. Hoelang heeft het voor ons nog zin om nieuwe vis uit te zetten in deze plas? Allemaal vragen waar we tot op heden geen antwoord op hebben. We hopen op meer duidelijkheid binnenkort, want de gemeente heeft inmiddels gebeld om een afspraak voor een gesprek met ons te maken. Wij gaan met respect met elkaar en de natuur om. Hopelijk kunnen we dat nog lang blijven doen rondom de Rosmalense Plas.”
De Vrolijke Vissers zijn bereikbaar via vrolijkevissers@gmail.com

Foto's:


0