Burgerkoningschieten bij het Sint-Jorisgilde

GEFFEN – Elk jaar met Pinksteren organiseert het Sint-Jorisgilde bij Molen Zeldenrust een schietwedstrijd met de kruisboog, waaraan elke burger uit Geffen e.o. mee kan doen. De winnaar mag zich een jaar lang burgerkoning of burgerkoningin van Geffen noemen en deelnemen aan veel activiteiten van het gilde.

SInds 2001 is deze wedstrijd een traditie, waarvan de opbrengst (ook die van de consumpties) naar een goed doel gaat. Dit jaar hebben de leden ervoor gekozen de opbrengst aan te bieden aan Vereniging Geffen Zorgt voor hun project “Kom d`r In “.Uiteraard zal door Geffen Zorgt ook deze middag een mondelinge toelichting worden gegeven.
Iedereen van 16 jaar en ouder(dames en heren) kan zich inschrijven voor het luttele bedrag van € 5,-. De winnaar mag voor een jaar de titel Burgerkoning(in) van het Sint-Jorisgilde dragen. Hij krijgt een wisseltrofee en een attentie. Verder heeft hij dezelfde rechten als de Vrienden van het Gilde, hij is altijd welkom in het gildehuis en zal uitnodigingen ontvangen voor bepaalde activiteiten.
Op 20 mei begint het evenement met om 12.55 uur het vertrek met slaande trom en vliegend vaandel naar de huidige Burgerkoning Eddy van Lokven, waarna er vertrokken wordt naar het schietterrein bij de molen Zeldenrust. Hier wordt door Eddy de wisseltrofee overgedragen aan het gilde. Om half 2 wordt gestart met de inschrijvingen en om 14.00 vangt de wedstrijd aan.

Foto's:


0