Vrijwilligers gezocht voor nieuw dorpshuis Gemonde

GEMONDE – Na de drukbezochte informatieavond op 7 maart over de plannen voor een nieuw dorpshuis in de vorm van een Multifunctionele Accommodatie (‘MFA’) in Gemonde, heeft de projectgroep niet stil gezeten. Ondanks dat de besluitvorming wat vertraging oploopt door de bestuurswisseling bij de gemeente.

Sindsdien heeft er een aantal keren overleg plaatsgehad met verschillende betrokken partijen, onder andere het Dorpsoverleg Gemonde. De gemeenteraad is door middel van een notitie van het College van Burgemeester en Wethouders op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen betreffende de MFA.
Zoals tijdens de informatieavond werd toegelicht, is het Kindcentrum in de St. Lambertusschool en de naastgelegen gymzaal de beoogde locatie voor de MFA. Op drie verschillende sporen worden momenteel werkzaamheden verricht: de gemeente en Skipos (de overkoepelende organisatie waar de St. Lambertusschool onder valt) houden zich bezig met het juridisch kader, de projectgroep werkt aan zowel het eisenpakket voor de ruimtes qua afmetingen en inrichting als aan de bestuurlijke en organisatorische kant. De projectgroep wil graag assistentie van projectbureau Sygma bij het uitwerken van de ruimtes en daarvoor zal een offerte worden aangevraagd.
Verder zal er een architect moeten worden aangetrokken om ontwerptekeningen te maken voor aanbouw en verbouwing. Ook is men bezig met het maken van afspraken om vergelijkbare projecten in dorpen in de omgeving te bezoeken en te leren van de gang van zaken aldaar.

Betrokkenheid onmisbaar

De betrokkenheid van de Gemondenaren is onmisbaar voor het laten slagen van dit project. De projectgroep vraagt daarom iedereen zich te melden die graag wil meedenken over en meewerken aan de toekomst van Gemonde. Er is met name behoefte aan mensen die plaats willen nemen in het bestuur van het nieuwe dorpshuis, mensen die ideeën hebben voor activiteiten die plaats kunnen vinden in de nieuwe accommodatie en mensen die als vrijwilliger willen meehelpen bij activiteiten.
De projectgroep is te bereiken via: info@leefbaarheidsgroepgemonde.nl. Verder zijn de individuele leden van de projectgroep, te weten: Tiny Schellekens, Gerrit van Oirschot, Jean-Sébèrt van der Doelen, Jos Geerts en Theo Verbruggen, te benaderen om vragen te stellen, advies te geven of zich op te geven als vrijwilliger.

Foto's:


0