Een paar weken aandacht, geborgenheid en liefde

BERLICUM – In 1992 nam het gezin Veltien uit Berlicum voor het eerst een kind uit Berlijn een paar weekjes op in hun huis. Iets wat zij vervolgens bleven doen én meer. Nu anno 2018 is er nog steeds contact met de inmiddels volwassen kinderen van weleer en is Leny Veltien als actieleider van Pax Kinderhulp druk doende met een zoektocht naar nieuwe gastouders die net als zij en haar gezin, een band op kunnen bouwen met een kind dat het hard nodig heeft om even een paar weken uit de harde werkelijkheid van het bestaan te ontsnappen en verschoond van luxe uitstapjes, al blij zijn met een beetje aandacht, geborgenheid en liefde.

Door Wendy van Lijssel

“Omdat er tussen onze twee zonen en jongste dochter een aantal jaren leeftijdsverschil zat, bedachten we in 1992 dat het voor haar leuk zou zijn als er in de vakantie een meisje van haar leeftijd zou komen, waarmee we gelijktijdig ook iets goeds zouden doen”, blikt Leny Veltien terug. Ze lacht: “We reageerden op een advertentie van Pax Kinderhulp in De Brug waarin gezocht werd naar gastouders. Uiteindelijk kwam de 5-jarige Jennifer Kossmehl uit Berlijn. Ze was net zo oud als onze dochter. Intussen is zij volwassen, maar we hebben nog steeds contact.”

De afspraak die Leny en haar man Willy destijds met alle kinderen maakten is dat zij het een jaar zouden proberen. Afgesproken werd dat als het voor één van hen niet zou werken het bij die ene keer zou blijven. Dat was zeker niet het geval. De klik met genoemde Jennifer was er direct en het contact met Pax Kinderhulp dusdanig dat Leny en Willy een jaar later beide medewerker werden. Intussen is Leny actieleider. Dat wil zeggen dat zij sturing geeft en de verantwoording heeft over alles inzake Pax Kinderhulp in de provincie Brabant. Daar dient op vrijwillige basis bij gezet te worden. Een snelle rekensom leert verder dat Veltien inmiddels al ruim 25 jaar intensief betrokken is bij genoemde organisatie. Zij organiseren al 50 jaar vakanties voor kansarme kinderen ut Armenië, Bosnië, Polen, Roemenië en Berlijn. Uit laatstgenoemde stad komen de kinderen die in Nederland op vakantie komen.

Zoals eigenlijk doorlopend, worden er ook dit jaar weer nieuwe gastouders gezocht voor kinderen uit Berlijn. Jongens en meisjes die, chiquer verwoordt dan de werkelijkheid is, uit sociaal zwakkere gezinnen en kindertehuizen. Bij eerstgenoemde gaat het over kinderen uit gezinnen met werkeloosheid, ouders met een alcohol- en/of drugsverslaving, criminaliteit, agressie, armoede of andere ellende. Laatstgenoemde is van een andere orde. “Kinderen uit kindertehuizen hebben geen gebrek aan eten, kleding of zoiets. Voor hen is het echter heel fijn om de aandacht minder te hoeven delen en mee te draaien in een gezin”, aldus Veltien.

Voor beide categorieën steekt het anders in elkaar. “Voor kinderen uit een gezin zoeken we ‘slechts’ gastouders voor drie weken zomervakantie van zaterdag 14 juli t/m zaterdag 4 augustus. Voor kinderen uit een kindertehuis zoeken we ook een logeerplek in de zomervakantie, eventueel met Kerst en Pasen 2019. Het is allemaal geen moetje, maar het gaat bij deze doelgroep om kinderen zonder familie die tijdens feestdagen bij niemand terecht kunnen”, doet Leny uit de doeken. In beide gevallen geldt dat als kinderen de eerste keer naar Nederland komen zij tussen de 5 en 13 jaar oud zijn. De ervaring leert intussen dat als er een klik is met het gastgezin er een band opgebouwd wordt en kinderen volgende vakanties doorgaans ook bij hetzelfde gezin doorbrengen. Net als in het geval van Leny, die Jennifer tot haar 17e gastvrij ontving, maar ook plaats maakte voor Laura en Jessica. Dames waar nog steeds contact mee is. Kinderen uit een gezin mogen onder de vlag van Pax Kinderhulp tot hun 16e jaar logeren en voor kinderen uit een kindertehuis is dat 18 jaar. Uiteraard gaat alles in goed overleg met gastouders en de kinderen zelf.

Potentiële gastouders kunnen zelf kenbaar maken of zij een jongen of meisje willen ontvangen, een voorkeursleeftijd opgeven en of zij een kind uit een gezin of kindertehuis willen ontvangen. Pax Kinderhulp zal aansluitende proberen om een match te maken. “Mensen die zich opgeven ontvangen van ons een informatieboekje. Vervolgens maken we een afspraak om alles persoonlijk uit te leggen. Ook over de voorwaardes zoals een bewijs van goed gedrag dat overlegd moet worden voor leden uit het gezin vanaf 18 jaar”, aldus Leny.

Hoewel het aantal gastgezinnen en kinderen die het van meet af aan buitengewoon goed met elkaar konden en kunnen vinden, ver in de meerderheid is, kan het gebeuren dat er géén klik is. Er zijn echter altijd een paar reserve gezinnen en medewerkers van Pax Kinderhulp staan klaar om te allen tijde een helpende hand te bieden. Leny heeft daarbij een tip: “Gastouders moeten zich vooraf realiseren dat ze een kind in een paar weken tijd niet kunnen veranderen. In Berlijn is hun leven. Hier is het vakantie. Bedenk verder vooral niet wat niet kan, maar wat wél kan”, stelt ze.

Hoewel ze niet meer als gastouder fungeert, zet zij zich intussen op andere fronten in. Ze vindt het nog steeds fantastisch om betrokken te zijn bij Pax Kinderhulp. “Als ik hoor waar de kinderen uit komen en de band zie die opgebouwd wordt met een gastgezin, dat is dat waar ik het voor doe.” Dan: “Als ze hier in Nederland aankomen en je ziet ze om de nek van hun gastouders springen. Dat is zó mooi.”

Voor meer informatie of een kennismakingsgesprek: www.paxkinderhulp.nl en/of Leny Veltien 073-5033825 of Els Sibbelee 073-5031933 – sibbelee@home.nl

Foto's:


0