Het milieu van de natuur

SINT-MICHIELSGESTEL De Natuurgroep Gestel verzorgt op maandag 18 juni een lezing over verschillende zaken die een sterke invloed hebben op de natuur zoals wij die ervaren en op de continuïteit en kwaliteit van de natuur. De lezing wordt verzorgd door de heer Piet de Jongh.

Overal om ons heen zien we de natuur opboksen tegen onze maatschappelijke wensen en noden. We vatten deze strijd samen in de zogenaamde “ver-thema’s “.
In de presentatie gaat de Natuurgroep in verschillende natuurgebieden op zoek naar de achtergronden van deze materie. De bezoekers staan stil bij de belangrijkste aantastingen in de vorm van verdroging, verzuring, vermesting, verstoring, versnippering en nog enkele negatieve tendensen.
Hoe kunnen we natuurschade door deze fenomenen herkennen? Wat betekenen ze voor de biodiversiteit en de kwaliteit van organismen in een natuurtype?
Tot slot staan de bezoekers stil bij wat we kunnen doen om deze problemen te mitigeren (verzachten), compenseren of misschien wel geheel weg te nemen. Over hoe we dit aanpakken hebben we de laatste decennia veel praktische ervaring opgedaan door de resultaten van het natuurbeheer te monitoren.

De lezing vindt plaats in gemeenschapshuis De Huif in Sint-Michielsgestel, aanvang 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig en ook niet leden zijn van harte welkom, zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel 0622432941 of michel.langenberg@home.nl

Foto's:


0