Viering 50 jaar Vriendenfonds Berlicum een sfeervol festijn.

BERLICUM – De viering van het gouden jubileum van het Vriendenfonds Berlicum zaterdag 23 juni jl. is een ware happening geworden voor veel mensen uit Berlicum en Middelrode, die door hun beperkingen in het dagelijks leven niet goed kunnen functioneren zoals ze graag zouden willen. Ze zijn vaak aangewezen op hulp van professionals, mantelzorgers terwijl in vele gevallen vrijwilligers de ontbrekende, maar noodzakelijk hulp bieden

Het De in 1968 opgerichte Vriendenfonds Berlicum ondersteunt met name verenigingen en instellingen die met vrijwilligers het leven van inwoners met beperkingen proberen te veraangenamen. Ook individuele inwoners kunnen een beroep doen op het fonds. De hoofdzakelijk financiële steun vanuit het fonds is altijd aanvullend.
Voorzitter Theo van der Walle ging in zijn toespraak in op het ontstaan van de stichting en de rol van de verenigingen die 50 jaar terug mede aan de wieg stonden van de oprichting. Verenigingen gehuisvest in het toenmalige café Even Rust ( nu café Frappant). Van de 12 verenigingen van toen zijn nu de volgende verenigingen nog nauw betrokken bij het Vriendenfonds namelijk:De Rustige Schutters, Supver. vv BMC, Vogelvereniging de Nachtegaal Wildbeheerseenheid (WBE) Berlicum, WSC de Zwaan (wielersupportersvereniging ) en FCM The Whoopers. Ook Stichting Adora en de Zonnebloem behoren tot de doelgroep waar het Vriendenfonds zich voor inzet.

De voorzitter stelde tijdens de goed bezochte en geanimeerde receptie nog eens duidelijk dat het fonds een organisatie is die weggeeft en zeker ook op haar feest en niet staat te wachten giften. Deze zijn overigens altijd welkom als ze weer ingezet kunnen worden voor het goede doel. Het feestprogramma stond dan ook helemaal in het teken van GEVEN.
Helemaal in de sfeer van het Vriendenfonds overhandigde de voorzitter aan 12 groepen waarde cheques variërend van € 500 tot € 1500. De grootte van het bedrag was o.a. gerelateerd aan groepsgrootte en activiteiten. Bedragen die overigens pas verzilverd kunnen worden als betrokkenen een plan kunnen overleggen waaraan het geld besteed gaat worden.
In de Moerkoal vermaakten de leden van Club Adora, de leiding en vrijwilligers zich met Clown/Goochelaar DRIES die de aanwezigen zeer goed bij zijn activiteiten betrok. Groot enthousiasme bij de toeschouwers, die stonden te poppelen om zelf een goocheltruc te mogen uitvoeren.

In de grote zaal zorgde de Berlicumse zanggroep ’t Kumt van Eiges met een gevarieerd programma dat de stemming tot grote hoogte bracht. Meezingers, oud van goud, waardoor sommige aanwezigen aangezet werden tot een kleine maar spontane polonaise.In een bruisende Moerkoal was toch nog ruimte om even wat serieuzere onderwerpen aan te kaarten. Voorzitter Theo van der Walle zette Wim van der Steen en Martien Pennings in het zonnetje. Beiden bij de oprichting betrokken en als ereleden nog steeds actief. Een oorkonde memoreerde aan de wapenfeiten van beide leden, die daarnaast een cadeau van blijvende waarde kregen aangeboden.

Tot verrassing van hem zelf werd ook Rien van Doorn benoemd tot erelid. Rien is ruim25 jaar de onvolprezen secretaris van de stichting en daarnaast omroeper tijdens de home-trainwedstrijden.
De 2 gouden leden, Wim en Martien, werden verrast door een speciaal cadeau van de Zonnebloem: een beeldje waarop twee personen elkaar tegen komen en elkaar de hand reiken. Heel toepasselijk voor beide jubilarissen die zo vaak hun helpende hand reikten.Voor een grandioos slot van het gouden feest trokken de aanwezigen, waar nodig met ondersteuning, naar Café de Driezeeg. Hier kregen de 175 aanwezigen een eenvoudig maar smakelijk en goed verzorgd diner geserveerd.

Foto's:


0