De Borch en de Overlaet samen als kindcentrum De Terp

ROSMALEN – Basisschool De Borch (onderdeel van Stichting Signum) en basisschool De Overlaet (onderdeel van ATO-Scholenkring) gaan op 1 augustus fuseren. Vanaf dan gaan zij samen verder onder de naam Kindcentrum De Terp, zo werd donderdag bekend gemaakt. Kinderen en ouders zijn betrokken bij de plannen en hebben mogen stemmen op hun voorkeursnaam.

Basisschool De Borch en basisschool De Overlaet vallen nu nog onder twee verschillende schoolbesturen. Het bundelen van krachten van de scholen is een belangrijke voorwaarde om tot een kindcentrum te komen, vandaar deze fusie. Na een onderzoeksfase en opstellen van een fusie-effectrapportage hebben de Colleges van Bestuur van Stichting Signum en ATO-Scholenkring, de medezeggenschapsraden van beide scholen en de vakbonden ingestemd met de fusie, die per 1 augustus een feit is. De nieuwe school gaat vallen onder het bestuur van ATO-Scholenkring.

Ambities

Al enige tijd zijn de twee basisscholen samen met kinderopvang Kanteel bezig met de ontwikkeling van een kindcentrum: een open en prettige plek in de wijk De Overlaet waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen voor ontwikkeling, opvang en leren. Medewerkers van de verschillende organisaties, ouders en kinderen zijn op diverse momenten betrokken bij deze ontwikkeling en samen zijn er ambities opgesteld. Ook in het nieuwe schooljaar wordt verder vorm gegeven aan de plannen en ambities, die aansluiten bij de intentieverklaring die de gemeente ’s-Hertogenbosch samen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties heeft ondertekend. Het doel van het kindcentrum is dat er een doorgaande leerlijn aangeboden wordt, waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontdekken.

Intensiever samenwerken

De leerlingen blijven in het nieuwe schooljaar in hun eigen vertrouwde groep. Er zijn geen wijzigingen in medewerkers en ook het onderwijs verandert het komende jaar niet, waardoor de groei naar een kindcentrum voor de kinderen zo organisch mogelijk verloopt. Wel gaan leerlingen van de (twee huidige) scholen elkaar meer ontmoeten en gaan medewerkers intensiever samenwerken. Ook zal bewegen binnen Kindcentrum De Terp een belangrijkere plek gaan innemen.

Samen vieren

Momenteel en in de schoolvakantie wordt het pand, gelegen aan De Terpeborch, verbouwd. Om kinderen alvast te laten wennen en ouders een kijkje te kunnen laten nemen, is er in de week voor de start van het nieuwe schooljaar een wen-moment gepland. De eerste schooldag, 20 augustus, wordt gezamenlijk gestart en in de laatste week van september is er een feestelijke opening gepland.

Foto's:


0