Bedevaart donderdag 30 augustus

DEN DUNGEN – Ook dit jaar gaan we vanuit de parochie Den Dungen op bedevaart. Dit keer naar Klein Lourdes. Zoals gebruikelijk zal de prijs voor de reis klein zijn, vandaar de titel Klein-Lourdes. Het gezegde; ‘Klein maar fijn’, is helemaal van toepassing. De reist voert naar Maria, de Troosteres van de Bedrukten, in Tienray.

De groep vertrekt op donderdag 30 augustus om 9.00 uur vanuit Litserborg. Na aankomst in Tienray zjn er eerst koffie en thee. Er s een kerkdienst in de Bedevaartskerk. Aansluitend op de lunchis er een bezichtiging van kruisweg en heiligdom. Er wordt ook nog gedineerd. Het is de bedoeling dat de deelnemers rond 19.30 uur weer bij Litserburg terug zijn.
Kosten voor deelname zijn € 35,- inclusief busreis, lunchpakket, een consumptie en diner.

Inschrijven

Het inschrijfformulier voor deelname ligt onder andere achter in de kerk. Inleveren vóór dinsdag 21 augustus aanstaande inclusief € 35,-. in gesloten enveloppe bij de kerken Gemonde, Den Dungen, Schijndel en/of St.Michielsgestel. Per mail dendungen@ michael parochie.nl

Foto's:


0