Basisschool Den Krommen Hoek bestaat 40 jaar

ROSMALEN – De leerlingen zijn druk aan het knutselen op woensdag 10 oktober. Die dag wordt gevierd dat de school veertig jaar bestaat. De nieuwe directrice Annette Couvée is er trots op: “Deze school voldoet aan het nieuwe leren.”

Door Sophie Fleur Verbiesen

Annettte Couvée komt van basisschool De Borch – die onlangs met De Overlaet fuseerde tot de nieuwe school De Terp. En dat zag ze niet zitten. “Het zou een ATO-school worden en ik wilde bij Signum blijven.” Toevallig zou Jos Gribbeling, directeur van De Krommen Hoek, met pensioen gaan. “Dit was voor mij een mooie kans.” Couvée is naast directrice ook orthopedagoog. “Dus het mes snijdt aan alle kanten. Ik kan helpen onderzoeken bij kinderen uit te voeren en ben daardoor extra betrokken.”
Maar ze is ook met een opdracht gekomen. De komende twee jaar moet de school groeien. “We zitten nu op een kleine 70 leerlingen en we willen door naar 100. En tot nu toe krijgen we best veel aanmeldingen. Dat is belangrijk. De school moet wel bestaansrecht hebben.”
Aan de andere kant van Rosmalen zit een school die uitpuilt van de leerlingen. Niks nieuws, volgens oud-leraar Ad van Alem. “Begin jaren zeventig zaten er zelfs klassen in de brandweerkazerne en in De Kentering.” Van Alem is vanwege de feestelijkheden ook op Den Krommen Hoek aanwezig. Hij begon in oktober 1978. Daarvoor werkte hij vijf jaar op de Sint Jozefschool (waar nu de Vreeburgpassage is).
Hij verhaalt over de periode voor de nieuwe school in de wijk Den Krommen Hoek gebouwd werd. “Vlak voor ik begon op de Sint Jozefschool, zaten er al twee lokalen waar nu de Lambertusterp is. De school groeide uit z’n voegen. Uiteindelijk zijn alle scholen – ook de Mariaschool – uit het centrum weggegaan.
De helft van de toenmalige Sint-Jozefschool nam onder leiding van Henk van Bakel zijn intrek in de leeggekomen Mariaschool, terwijl de andere helft met Leo van Iersel op de Sint-Jozefschool bleef. Alles wat tot dan toe in de Mariaschool zat. vertrok onder leiding van Frans Vos naar de nieuwe school ‘t Ven in de Raadhuisstraat.

Koffiekamer

Couvée weet dat ook nog wel. Zij startte haar carrière als leerkracht op de Godfried Bomansschool in 1977. Daar werkte ze 12,5 jaar om vervolgens een aantal jaren in de invalpool te werken. “Vooral vanwege de combinatie gezin en werk.” Later begon ze op basisschool De Borch, waar ze in 22 jaar van leerkracht, Remedial Teacher, Intern Begeleider, interim-directeur doorgroeide naar directrice. “Ik heb de hele ladder gehad.” Sinds 1 augustus zit ze op Den Krommen Hoek. “En dan meteen een jubileum. Hartstikke leuk natuurlijk!”
Van Alem: “Dat er nu wat minder leerlingen zijn, heeft alles te maken met de vergrijzing. Toen deze school openging hadden we heel veel kinderen. Acht volledige groepen, waaronder twee kleuterklassen. Het was toen een school van 200 tot 225 leerlingen. Er heeft zelfs ooit een klas van 16 in de koffiekamer gezeten.”
Dat herinnert Ingrid van Beekveld zich weer, de eerste leerling die werd ingeschreven op de nieuwe school. “Ik zat altijd in een combinatieklas, zoals bijvoorbeeld een volledige groep 6 en een halve groep 5.” Toch heeft ze de school niet als groot ervaren. “Ik vond het juist een kleine school. Vorige week mocht ik als oud-leerling even rondkijken en dat bracht meteen heel veel herinneringen terug. Zoals playbacken in groep 8. Op zolder zag ik dat de gitaren van toen nog altijd zijn bewaard.” De omgeving is ook veranderd. “Vroeger was het hier nog een open vlakte. Het Luykershofke moest nog gebouwd worden en die heb ik tijdens mijn schooltijd zien ontstaan.”
Van Alem: “Je ziet nu gelukkig dat de wijk aan het verjongen is. Om ons heen wordt genoeg gebouwd.” En ondanks dat het gebouw veertig jaar oud is, is het nog lang niet aan vervanging toe. Couvée: “Als ik door dit gebouw loop, zie ik zo veel mogelijkheden. Het past door de aula’s perfect bij het huidige onderwijs. Alleen zijn de aula’s van toen, nu leerpleinen geworden.”
En ook de betrokkenheid van ouders is geweldig. “Laatst deed ik een oproep en dan krijg ik zo veel reacties. Er staan ook altijd ouders in de rij om iets te schilderen of te repareren. Ook zij willen het beste voor deze school.” Ze vervolgt: “Dat is wel het fijne. Omdat het een kleine school is, weet je al snel alle namen van de leerlingen. Je kent ze allemaal.”

Irrland

Maar vandaag kijken ze nog niet heel ver naar de toekomst. Vandaag is het feest. Docent Els Mathijsen: “Er zijn workshops in het kader van dans, theater, muziek en er wordt geknutseld. Ook is er een voorstelling voor ouders en komt er een frietkar.” Op donderdag gaan alle leerlingen naar pretpark Irrland in Duitsland. “En vanochtend hebben we de dag met de oude vlag geopend. Het touw is bijna door,” lacht ze. Op vrijdag zijn de leerlingen vrij. “Dan zullen ze ook wel moe zijn van alle festiviteiten.”

Foto's:


0