06 november 2018

Kom d’r In, een jaartje verder.

De ‘huiskamer voor alle Geffenaren’ groeit en bloeit geheel volgens plan.

GEFFEN – De gedachte om in Geffen een soort van huiskamer te creëren waar ‘ontmoeten’ centraal zou komen te staan kreeg meteen al veel bijval. Ook in de burgerbegroting ‘Geffen Begroten’ stond de gedachte, om te komen tot een ontmoetingsruimte, te lezen. Het vervolg is bekend. In de herfst van 2017 werd aan het Dorpsplein in Geffen de ‘huiskamer’ feestelijk geopend. Precies een jaartje nadien zitten we aan tafel met een tweetal initiatiefneemsters. Met Tineke Willemsen en Marloes Cremers, praten we over het verleden maar vooral ook over de toekomst van Kom d’r In. Het gehele team van pure vrijwilligers bruist van energie om hun plannen en ideeën te verwezenlijken.

door Jan van Ravenstein

De kerngroep ‘Geffen Zorgt’ heeft als hoofddoel: “De bevolking bewust te maken van de veranderingen in de zorg en de maatschappij en wat dit vraagt voor iedereen in de toekomst”. Het zijn kernachtige woorden die niet zo maar in een vloek en een zucht zijn te realiseren. “Lang en gezond in Geffen blijven wonen en elkaar een handje helpen waar nodig”, is ook zo’n stelling die zo eenvoudig lijkt maar best wel veel haken en ogen heeft. ‘Geffen Zorgt’ heeft daarvoor drie werkgroepen opgericht. De werkgroep Bewustwording, de werkgroep Wonen en het team Kom D’r In. Kom d’r In, een huiskamer voor Geffenaren. Vanaf dag één mag het als een succes worden gezien. Een team van ruim 30 vrijwilligers is daarmee op diverse vlakken wekelijks druk mee in de weer.

Welkom
Zondagmiddag rond de klok van 14.00 uur druppelen de eerste bezoekers binnen. Ans heeft zich al gesetteld en wacht onder het genot van een kopje koffie op de volgende bezoekers. “Ik ben een vaste bezoeker van de huiskamer. Op zo’n middag als vandaag kun je heerlijk even bijkletsen of een spelletje spelen. Maar ook op de andere dagen bij de overige activiteiten ben ik zeker van de partij”, zegt ze. “Niks moet, alles mag. De zondag is een welkome aanvulling. Zeker gezien de belangstelling was er duidelijk een behoefte”, zegt Tineke. “Bijna alle activiteiten die we vanaf de start hebben gelanceerd zijn druk bezochte bijeenkomsten, Natuurlijk heeft de ene activiteit meer belangstelling dan de andere, maar over het geheel genomen mogen we niet klagen”, zegt Marloes die op deze zondagmiddag als gastvrouw fungeert.

Een jaar
“Terugkijkend naar het voorbije jaar kunnen we concluderen dat onze huiskamer in de behoefte voorziet. Ook in Geffen is er het fenomeen eenzaamheid. Een dringende behoefte aan wat gezelschap alhoewel dat niet altijd zo direct door de betrokkenen wordt aangegeven. Voor een aantal uren per week proberen wij daar invulling aan te geven”, zeggen de dames. Je zou de eerste twaalf maanden als een soort van een probeersel mogen benoemen. Maar op heel veel onderdelen is dat al lang achterhaald. Er zijn intussen vaste items met een kern van vaste bezoekers die dat ook voor geen goud meer willen missen. En dat in nog geen tijdspanne van een jaar”, aldus Marloes. Natuurlijk zijn er hier en daar bijstellingen of onderdelen waar ze iets te enthousiast voor waren. Tineke: “Dan moet je ook het lef hebben om dat te onderkennen en het van de agenda te schrappen. De behoefte van de bezoeker staat voorop, moge dat duidelijk zijn”.

Activiteiten
Ze lopen over van de (nieuwe) plannen. “Jazeker.”, zegt een enthousiaste Marloes tussen het uitserveren van de koffie en thee door. “We willen op vrijdagmiddag, na school, leuke ‘doe’ dingetjes voor de kinderen gaan doen. De starttijd daarvan is half drie. Te denken valt dat de kinderen samen gaan koken, haren vlechten, knutselen, schilderen en/of spelletjes gaan spelen”. aldus Marloes. Het Repair Café is zojuist van start gegaan. De crea- middagen met Yvonne van Lokven zijn inmiddels wereldberoemd in Geffen. Echt een topper. Maar ook de wereldgerechten kookdag mag als een succes worden benoemd. Koken met en door andere culturen. Met maximaal 18 personen samen het eten bereiden om later samen aan tafel te gaan. Op de dinsdagochtend gaan de tafels en stoelen aan de kant voor het countrydansen. Op verzoek van een aantal bezoekers wordt er 60/70 jaren muziek gedraaid en ook dan mag er worden gedanst. Er is Yoga, taalverwerving, je kan er breien of haken. Maar ook voor een gezellig kopje koffie en een praatje is de ‘huiskamer’ een uitstekende locatie. De ‘huiskamer’ bruist van energie.

Toekomst
Qua belangstelling voor de toekomst maken de dames zich geen echte zorgen. In het afgelopen jaar hebben we duidelijk ervaren dat er behoefte is. De landelijke cijfers betreffende eenzaamheid spreken voor zich. “Vanuit het kopje koffie willen we mensen bij elkaar brengen. Leeftijd, afkomst, religie of wat dan ook speelt daarbij in feite geen enkele rol. Wanneer, na verloop van tijd, de drempel een stukje lager is en het kopje koffie ‘gewoon’ is geworden en daardoor de bezoeker terugzien, hebben wij voor een deel ons doel bereikt”, zegt Tineke.
Er is wel een ‘zorg’ bij de werkgroep. Het pand Dorpsplein waar de huiskamer is gevestigd houdt op te bestaan. “De eigenaar is ons zeer welwillend geweest, waarvoor dank. Maar we moeten gaan verhuizen. Waar naar toe is ons nog onbekend. De Koppellinck lijkt ons het meest geschikt, een voorziening met sowieso een lage drempel, die zeker bij ons past. Maar een echt besluit is er nog niet genomen door de hoge heren. We zijn benieuwd”, aldus Tineke en Marloes.

Foto: Marloes Cremers (L) & Tineke Willemse (R)

Foto's:


II