Handtekeningenactie veiligere wegen Gemonde

GEMONDE –Leden van de Leefbaarheidsgroep, vrijwilligers van de Dorpstafel en de heer Alwien Geerts zijn onlangs bij elkaar gekomen omdat recentelijk bleek dat zij als drie aparte partijen met de gemeente in contact waren over het onderhoud van de wegen, de bereikbaarheid van de voorzieningen voor senioren en de verkeersveiligheid in Gemonde. Zij hebben besloten de handen ineen te slaan en na overleg over de te volgen strategie met het enige Gemondse gemeenteraadslid, Femke Klomp (CDA), die helpt door hiervoor aandacht te vragen binnen het college van burgemeester en wethouders, zijn zij gezamenlijk een brief aan de verantwoordelijke wethouder, de heer Bart van de Hulsbeek (VVD), gaan opstellen.

De initiatiefnemers vinden dat de veiligheid van en het onderhoud aan de Gemondse wegen zeer te wensen overlaat (o.a. Dorpstraat, Gemondseweg), dat daardoor de voorzieningen voor senioren moeilijk te bereiken zijn en dat er door de gemeente meer gedaan moet worden aan de verkeersveiligheid. De Leefbaarheidsgroep is bijvoorbeeld al jaren in overleg met de gemeente over het onderhoud en de veiligheid van de Dorpstraat en ondanks in het verleden door het toenmalige college gedane schriftelijke beloftes, is de straat nog steeds gevaarlijk en slecht onderhouden.
De brief aan wethouder Van de Hulsbeek zal vanaf maandag 10 december a.s. ter inzage liggen op verschillende punten in het dorp: o.a. bij Geerts Adviesgroep, het Eetpunt, de Dorpstafel, het pompstation en de winkel van Willy Schellekens. Daarbij zal een lijst liggen voor het verzamelen van zoveel mogelijk handtekeningen van dorpsbewoners die het eens zijn met de inhoud van de brief. Vervolgens zal de brief samen met de handtekeningenlijst naar de wethouder worden verzonden. De wethouder heeft reeds toegezegd persoonlijk op de brief te zullen reageren. Met steun van zoveel mogelijk bewoners van het dorp in de vorm van een handtekening, willen de initiatiefnemers laten zien dat het gemeentebestuur de Gemondenaren serieus moet nemen en ervoor moet zorgen dat alle gebruikers van de wegen in Gemonde, maar vooral de kwetsbare groepen zoals kinderen en senioren, niet onnodig gevaar lopen.( Foto: Martin van Mil).

Foto's:


0