Het kwartierblad van Henri de Booi

DEN DUNGEN – Het vierde nummer van Het Griensvenneke is onlangs verschenen. Wederom heeft de redactie gezorgd voor een gevarieerd aanbod aan artikelen in het verenigingsblad van heemkundevereniging Op die Dunghen.

In de rubriek “Het kwartierblad van” staat ditmaal Henk van der Aa, alias Henri de Booi, centraal. Naast de herkomst van zijn voorouders wordt er ook uitgebreid stilgestaan bij zijn jonge jaren. André Schoones is het gelukt om de lange lijst met activiteiten en verdiensten goed te verwoorden in een aantrekkelijk artikel. Dat Henk een veelzijdig persoon is blijkt alleen al uit de grote diversiteit aan schrijfwerk. Zo heeft hij vele columns geschreven (o.a. meer dan 40 jaar in De Ware Jacob), maar ook gedichten, liedteksten en verhalen. Dit deed hij vaak in zijn geliefde Dungens dialect. Met zijn literaire werk viel hij meerdere malen in de prijzen. Jarenlang was hij actief voor de lokale omroep in de programmaraad. Behalve voor het vermaak zette hij zich ook in voor de plaatselijke politiek, waarbij hij vanaf de oprichting van De Nieuwe Lijst als voorzitter optrad.
Verder was hij mede-initiator en organisator van tal van evenementen. Naast zijn schrijftalent was hij ook goed in het presenteren. Vele Dungenaren hebben dit mogen ervaren bij diverse activiteiten waarbij Henk betrokken was. Ook was hij één van de drijvende krachten achter de Moestuin. Van de 20 jaar Moestuin heeft Henk een bloemlezing gemaakt met twee boekjes met de Moestuinoogst.
Van één van de Moestuinboekjes en zijn cd zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. Deze zijn als actiepakket bij de komende kerstmarkt (15 december) te koop. Daarna nog, zolang de voorraad strekt, via de HKV.

Schedels

Onlangs is door experts nader onderzoek verricht naar de schedels die in 1967 bij de Eikendonk zijn opgegraven. De onderzoekers leggen in dit laagdrempelig artikel uit welke conclusies ze uit hun onderzoek hebben kunnen trekken en hoe ze daartoe zijn gekomen.

Waar is mijn geld veilig? Dat was vroeger in tijden van oorlog een belangrijke vraag. Harrie Maas heeft een kort artikel gewijd aan het in bewaring geven van geld tijdens het beleg van 1629. Was het geld wel veilig in een belegerde stad?

In de afgelopen eeuw is er met het agrarische werk een hoop veranderd. De veranderingen en de gevolgen daarvan zijn zo omvangrijk dat Henk van Gestel het artikel in meerdere delen heeft gesplitst waarvan nu deel 1 is verschenen. Tussen de diverse feiten is het frappant om te lezen dat dankzij de landbouwmechanisatie de paardensport in vele agrarische dorpen van de grond is gekomen.

Geïnteresseerd? Het Griensvenneke is te koop bij Henk van Gestel, Bramenbos 12, Maaskantje, 073-5941403. Wilt u lid worden van Heemkundevereniging Op die Dunghen en ook 4x per jaar ons kwartaalblad ontvangen? Zie onze website www.heemkundedendungen.nl. De heemkundekring is aanwezig op de kerstmarkt bij de Litserborg op zaterdag 15 december a.s.

Henk van der Aa

Foto's:


0