Filmpje toont onveiligheid Gemonde

GEMONDE – Woorden hebben de afgelopen jaren niet geholpen. Dus moesten beelden het donderdag maar laten zien. De KBO en de Leefbaarheidsgroep Gemonde vertoonden tijdens ‘Praat met de Raad’ een filmpje over de verkeerssituatie in Gemonde aan de volksvertegenwoordigers.

Door Wim Poels

Moraal van het verhaal: voor ouderen en mensen in een rolstoel of met een kinderwagen is het wel heel moeilijk en gevaarlijk om zich door het dorp te begeven. “We roepen het al jaren, maar niemand luistert”, aldus Martin van Mil, bezoeker van de Dorpstafel en met KBO-voorzitter Bert van Houten maker van de vier minuten durende film.
Het filmpje toont een paar mensen die een rolstoel voortduwen. Ze hebben te maken met loszittende of door boomwortels omhooggeduwde stoeptegels en stenen. Soms vormen ze irritante hobbels, in andere gevallen word de rolstoelrijders echt gedwongen de weg op te gaan. Het gebeurt ook dat bomen, of door mensen geplaatste objecten als afvalzakken, het voetpad blokkeren en de rolstoelers de weg op dwingen. En die is smal, ook al gaat het om de belangrijkste doorgaande wegen van het dorp. Andere voetpaden en wegen zijn bol, zodat je eigenlijk alleen in het midden lekker recht zit in je stoel zonder afwijking naar rechts of links. Na vier minuten eindigt het filmpje toch nog met een lach. De aandacht van de raadsleden is gevangen.

Acteurs

“We hebben gewerkt met acteurs”, vertelt Van Mil. “Met echte rolstoelgebruikers zou je dit niet aandurven. Die kunnen geen kant op als het misgaat.
Als gevolg van al die onveiligheid is het volgens Van Mil en Debbie van Brandwijk van de Dorpstafel voor veel ouderen lastig om de voorzieningen en andere plekken in Gemonde te bereiken. Het meest extreme geval dat Van Mil kent is een mevrouw die vijftig meter van haar dochter woont. Maar ze kan er met de rollator niet komen, want dan moet ze de weg op. Gevolg is dat ze met de auto gaat. En ze is bepaald niet de enige met een dergelijk probleem. Er zijn vrijwilligers in de kerk die ’s avond niet komen. “Dan durven ze niet de weg op”, weet Van Mil.

IDOP

Volgens de Gemondenaren speelt het probleem al lang en is het ook al vaker aangekaart. In 2012 bijvoorbeeld, toen het een van de belangrijkste punten was bij het IDOP. Hans Slegers van de Leefbaarheidsgroep Gemonde LGG kan zich herinneren dat er destijds al geld zou worden uitgetrokken voor snelheidsremmende maatregelen aan de Dorpstraat. “Maar men kon het niet eens worden over de juiste maatregelen. De gemeente beloofde toen om in 2014 de hele weg aan te pakken. Door ingrijpende bezuinigingen destijds is dat begrijpelijkerwijs uitgesteld, maar ook sinds het beter gaat is er nog niets gebeurd.” Hij heeft bovendien gezien dat het ook de komende jaren ook niet op het wegenonderhoudsprogramma van de gemeente staat. “Alleen gaten en scheuren worden gerepareerd”, heeft hij gemerkt. De situatie wordt er volgens hem en andere inwoners niet beter van, want de weg wordt daardoor oneffen en automobilisten proberen de gedichte gaten te ontwijken.

Brandbrief

Met dat alles in het achterhoofd schreven Slegers, Van Brandwijk en Alwien Geerts half december een brandbrief aan wethouder Bart van de Hulsbeek, vergezeld van 390 handtekeningen. Volgens de brief ontwijkt de gemeente de vraag waarom de wegen, ondanks eerdere beloften, niet worden aangepakt. Alwien Geerts begon bovendien een tijdje geleden onder de naam ‘Gemonde veilig’ een facebookpagina over de verkeerssituatie in zijn dorp.
De Gemondenaren lieten hun film zien tijdens ‘Praat met de Raad’, als een onderwerp dat ze graag op de agenda van de politiek zetten. Het is nu aan de raad en college om er al dan niet iets mee te doen.

Stills uit de film over Gemonde

Foto's:


0