Geffense Stamtafel is op zoek naar ‘Geffens Talent’

Bekendmaking op zondag 20 januari tijdens de 500e bijeenkomst van de stamtafel

GEFFEN –Zondagochtend. De opkamer van café Govers in Geffen loopt in alle vroegte langzaam vol met Stamtafelaars. Traditioneel om de twee weken is er, na de Hoogmis, de bijeenkomst van Geffens ‘aangezetenen’. Het 25- jarig jubileum is binnen handbereik. Op zondag 20 januari vieren ze met tal van speciale gasten feestelijk de 500e stamtafel. Bovendien wordt op deze dag het ‘hedendaags jong talent’ verkozen. Jan van Vucht: “Een persoon die, voor of achter de schermen van een vereniging actief is. Kijkend naar de toekomst zou hij of zij zou zomaar bij onze 1000e Stamtafel de Geffenaar van het jaar kunnen zijn”.

door Jan van Ravenstein

Begin 2014 is het feestje van de 400e stamtafel uitbundig gevierd. Over een aantal weken, 20 januari, vieren ze het feit van hun 25- jarige jubileum in combinatie met de 500e editie stamtafel. “Het bespreken van het ‘wel en wee’ van Geffen”, beschreef de oprichter van de stamtafel toentertijd de doelstelling als zodanig, in zijn column ‘de Dorpspomp’ in de Torenklanken. Meningen en feiten werden besproken en ook de discussie gingen ze niet uit de weg. Stellingen werden ingenomen die, zeker in een aantal gevallen, geleid hebben tot oplossingen. De 500e aflevering was ook een treffende aanleiding om te kijken naar de toekomst. Gekeken naar de leeftijdsopbouw van de ‘aangezetenen’ is er zeker behoefte aan jonge aanwas. “Karin van den Brand- van Erp is de jongste telg van het gezelschap. “Haar inbreng van school, KPJ en jongeren is bijzonder welkom”, aldus voorzitter Ans van Erp.

Verslag
De stamtafel is niet, zoals vaak wordt gedacht, een gekrakeel van druk pratende mensen die allemaal hun eigen zegje willen doen. Er is structuur. Een heuse agenda met een wisselende voorzitter om de actualiteit gaande te houden. Van de vergadering/bijeenkomst wordt steevast een verslag gedaan in het dorpsblad de Torenklanken. Voorheen was Theo Prinsen daarvan de vaste schrijver. Theo is in 2017 op 88- jarige leeftijd helaas overleden. Sinds die tijd is er een wisselende schrijver die verslag doet van het wel en wee van de stamtafel. Ook nu zijn er een aantal actuele onderwerpen. Jaap Bijleveld doet verslag van hetgeen hij heeft meegekregen na overleg met gemeente. Het voormalige gemeentehuis, wat door velen uit de gemeenschap wordt gezien als een ‘sta in de weg’ stond ook bij Jaap op de agenda. “Wethouder van der Schoot wil 2019 gaan gebruiken als een jaar van praten en overleg”, aldus Jaap. Al snel is er een felle discussie aan tafel. Ineens is er leven in de brouwerij. “Of we al niet genoeg hebben gepraat. Het is mooi geweest, dat ze maar eens spijkers met koppen gaan slaan”, laat Gilbert van de Meulenreek in felle bewoordingen weten. Zijn woorden krijgen de nodige ondersteuning van de ‘aangezetenen’. Wanneer daarna de overlast van ‘op de trappen’ aan de orde komt is de discussie compleet. Zie hier, zomaar een korte weergave van hetgeen die voormiddag nog zal volgen. Heus geen oubollig clubje, verre van dat. De gedrevenheid en het enthousiasme spat er aan alle kanten vanaf.

Jong
Met het doornemen van de notulen komt het bezoek aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal waar de complete stamtafel op uitnodiging van René Peters te gast was, ter sprake. Mooie foto’s vanonder de sfeervolle kerstboom in de 2e Kamer ondersteunen de beleving van de stamtafelaars ten volle. Rien Oomens: “De 500e stamtafel was aanleiding om een en ander eens kritisch tegen het licht te houden. Bedrijfsblindheid wordt het wel eens genoemd in het zakelijke verkeer. Vooral durven te kijken naar jezelf, naar de behoefte en inhoud”. Vooral de stelling “hoe krijgen we de jeugd aan tafel” die werd ingebracht, had de aandacht van alle stamtafelaars. Op diverse vlakken was er wel de vertegenwoordiging van verenigingen, scholen en het maatschappelijke van de Geffense gemeenschap. Maar de feitelijke inbreng van de jongeren werd menigmaal node gemist.
“Weet je, met de inbreng van de jongeren wordt het voor ons als ‘aangezetene’ ook aantrekkelijker. Hoewel wij vanuit Stichting Rottenrijk best mee kunnen denken met jongeren, leert de praktijk dat hun beleving soms weer net iets anders is dan die van ons”, is de stelling van Wim Romme en Gilbert. Vandaar de dringende behoefte aan jonge aanwas. Vanuit deze stelling is het idee van ‘het hedendaagse jonge Geffens talent’ geboren.

Hedendaags jong talent
“Denkende aan de 1000e aflevering over pakweg 25 jaar, wie zou dan de Geffenaar van het jaar mogen en kunnen zijn, was zomaar een denkwijze van de stamtafel die ter tafel kwam en wat nu op 20 januari het levenslicht gaat zien”, zegt Jan van Vucht. Intussen is het idee definitief geworden en heeft het meer inhoud gekregen. Er komt een trofee, een getuigschrift en de bekende eeuwige eer en roem voor de uitverkorene.
Iedere vereniging is per mail aangeschreven om vanuit hun club/vereniging een persoon aan te wijzen die naar hun idee in aanmerking zou moeten komen voor deze eretitel. Er is een driekoppige selectiecommissie van jonge Geffenaren in het leven geroepen. Horeca ondernemer Boet van Dijk, de jongste Geffenaar van het jaar en voorzitter van Effe noar Geffe, Chrisjan van Dinther en stamtafellid Karin van den Brand- van Erp gaan uit de inzendingen de kandidaten nomineren. Tijdens de feestelijke bijeenkomt in café Govers, waarbij vele oud leden en gasten aanwezig zullen zijn, zal de stamtafel het ‘Geffens Talent’ kiezen uit de aanwezige genomineerden.
Zondag 20 januari, aanvang 10.30 uur na de Hoogmis, café Govers Geffen, tegenover de kerk

 

Foto's:


0