Lezing over ontstaan landschap Meierij

SINT-MICHIELSGESTEL – Natuurgroep Gestel houdt op woensdag 16 januari om 20.00 uur in gemeenschapshuis De Huif een lezing over het landschap in de Meierij. Deze wordt verzorgd door Sjors van de Greef.

Het landschap zoals dat nu zichtbaar is, is een opname zoals wij die in grote lijnen kennen sinds 40 á 50 jaar, al moet worden gezegd dat ook in die periode door menselijk ingrijpen een en ander is gewijzigd. De veranderingen in deze periode zijn vaak gestimuleerd door economische factoren, maar ook door verbeteringen aan te brengen in afvoer van regenwater.
In de presentatie wordt echter het landschap bekeken zoals het sinds vele eeuwen geleidelijk is ontstaan door externe factoren en welke gevolgen dat heeft gehad voor de telkens weer gewijzigde bio-culturen. Daarbij zijn twee belangrijke perioden, namelijk Pleistoceen en Holoceen. Pleistoceen = 2,5 miljoen jaar geleden tot 11.700 jaar geleden. Holoceen = 11.700 jaar geleden tot en met de huidige tijd. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Invloed van de tektoniek op het zuidelijk zandgebied; ontstaan van het zandlandschap tijdens het pleistoceen; invloed van klimaatveranderingen op het landschap; veranderingen van het landschap tijdens het holoceen; invloeden van het microreliëf op het bodem- en oppervlaktewater; invloeden van het microreliëf op bewoning en landbouw; invloed op de natuurlijke begroeiing; invloed op het vroegere en huidige landgebruik.

Aanmelden is niet nodig en ook niet leden zijn van harte welkom, zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel 0622432941 of michel.langenberg@home.nl.

Foto's:


0