Muis zoekt huis

DEN DUNGEN – Kindertheater met een poppenkastvoorstelling geschikt voor kinderen van 3 t/m 6 jaar (en iedereen die poppenkast leuk vindt) verzorgt op zondag 20 januari van 13.00 uur tot 13.45 uur een voorstelling bij Litserborg in Den Dungen. Kaartjes á € 3,00 p.p. zijn verkrijgbaar bij de infobalie en, indien deze gesloten is, bij de bar.

Foto's:


0