Sint Servatiussleutel voor Cecile Dekker

HEESWIJK-DINTHER – Het was wel even schrikken voor Cecile Dekker toen zij, nietsvermoedend en dus volledig verrast, aan het eind van de eucharistieviering op Eerste Kerstdag door pastoor Joost Jansen werd gevraagd naar voren te komen. Zij wist niet anders dan dat zij die dag alleen ‘gewoon’ lector was

Cecile kon niet aanwezig zijn op de laatste vrijwilligersavond, de dankjewel-avond voor de vrijwilligers van de R.K. Geloofsgemeenschap Dinther en kon toen dus niet speciaal bedankt worden voor de jarenlange sublieme inzet voor de kerk en meer specifiek voor het Dameskoor.
Op Eerste Kerstdag, hoe mooi kan het zijn , sprak pastoor Joost Jansen haar toe, las een oorkonde voor en speldde haar de Sint Servatiussleutel op. Een speld die de R.K. Geloofsgemeenschap Dinther toekent aan personen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt.

Foto's:


0