Sorridentelezing over vergeetachtigheid …….of toch iets meer?

SINT-MICHIELSGESTEL – De Sorridentes houden op 18 januari om 20.00 uur bij Gasterij De Zwaantjes een lezing, gegeven door Charlotte de Windt de Reeper, voormalig voorzitter verbonden aan Alzheimer Nederland tot 2014. Zij gaat proberen inzicht te geven over wat dementie is en hoe ermee omgegaan kan worden, zodat er meer begrip ontstaat voor de dementerende mens(en), maar ook voor zijn of haar mantelzorger(s). Kosten € 3,50 inclusief koffie of thee.

Alzheimer Nederland richt zich op voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging. Vaak denken wij als wij wat vergeetachtig zijn, dat er sprake zou zijn van dementie waarbij er een doemscenario voor ogen is. Bezoekers worden onder andere geïnformeerd aan de hand van voorbeelden over het verschil tussen normale vergeetachtigheid en dementie. Verder komen vragen aan de orde zoals:Hoe ga je ermee om als jij of je partner of een familielid of vrienden met dementie geconfronteerd worden? Hoe herken je de signalen? Wat zijn mogelijkheden en de onmogelijkheden? Wat kun je wel en wat moet je niet doen? Waar haal je de juiste ondersteuning en hulp vandaan?

Kennis

Het doel van deze avond is te informeren en kennis bij te brengen zodat je kunt inschatten wat en wanneer het noodzakelijk is een volgende stap te zetten. Ook wil Charlotte laten zien dat er nog een leven is na de diagnose met positieve elementen. Waar kun je de positieve energie uit halen als partner, kind, vriend of vriendin.
Mensen met dementie moeten zo lang mogelijk onderdeel kunnen blijven uitmaken van onze gemeenschap. Ze verdienen het als mens gezien en gerespecteerd te worden!
Graag om 19.45 uur aanwezig zijn. Opgeven kan via : info@sorridente.nl.

Charlotte de Windt de Reeper

Foto's:


0