MFA Gemonde zoekt bestuur

GEMONDE -De nieuw op te richten MFA Gemonde zoekt een stichtingsbestuur. Een werkgroep is nu bezig om de organisatiestructuur van het nieuwe MFA uit te werken. Nieuwe bestuurders en vrijwilligers zijn nodig voor het nieuwe dorpshuis. De oplevering en opening van de MFA is gepland in 2020.

In Gemonde wordt gewerkt aan de realisatie van de nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) in het huidige gymzaal- en schoolcomplex Sint Lambertus. Hierin wordt ook het nieuwe dorpshuis ondergebracht. Het moet een plek worden die jonge kinderen, jongvolwassenen, ouderen, verenigingen, stichtingen en andere organisaties kan verbinden. Kortom een ontmoetingsplek voor iedereen. Gemeenschapshuisactiviteiten kunnen weer centraal plaatsvinden en nieuwe initiatieven kunnen weer opbloeien.

Meehelpen

Er is een nieuw stichtingsbestuur voor de dorpshuisfunctie van minimaal 5 leden nodig. Daarnaast zijn er natuurlijk vrijwilligers nodig die de gemeenschapshuis-activiteiten draaiende houden en nieuwe initiatieven. aandragen en organiseren.
De werkgroep zoekt daarom betrokken inwoners die een actieve bijdrage willen leveren om de nieuwe MFA tot een succes te maken, zich willen inzetten voor een optimaal gebruik van de nieuwe accommodatie en
zich betrokken voelen en een vertegenwoordiging zijn van het dorp, waarbij wordt gestreefd naar een mix van jong en oud. Enthousiast aan de slag willen om de komende jaren een levendig dorpshuis te creëren voor alle Gemondenaren is natuurlijk een voorwaarde..
Ben je geïnteresseerd om bij te dragen aan dit initiatief of wil je meer in formatie? Neem dan contact met op met de werkgroep ‘organisatie’, het liefst voor half maart. Die bestaat uit Gerrit van Oirschot (06 24959538), Tiny Schellekens (06 20129707, Jos Geerts (06 44132394), Theo Verbruggen (06 57325368), Jean Sebert van der Doelen (06 16519227). Email: huisvangemonde@gmail.com

Foto's:


k0