Herinrichting Mercuriusplein kost drie miljoen

BERLICUM – Om het door de landschapsarchitecten André Houtman en Martien van Osch gemaakte ontwerp voor het Mercuriusplein in Berlicum uit te voeren, is drie miljoen euro nodig. Dat is twee keer zoveel als werd gedacht voor het ontwerp gemaakt werd. “Maar zo’n plein ligt er voor veertig jaar. We willen geen concessies doen aan kwaliteit”, aldus wethouder Ed Mathijssen..

Door Wim Poels

Het ontwerp werd gemaakt na overleg met inwoners. Het behelst onder meer een natuurstenen vloer, zodat het minder de uitstraling van een parkeerplaats krijgt. Er komen de nodige groenvoorzieningen, zoals een ring van bomen en wat laag groen, met name in de buurt van het nieuwe gebouw De Uitkijk. Ook is er plek voor een soort fontein. Aan de rand komen ook bankjes en de nodige fietsenstallingen. Overigens is wel de keuze gemaakt om de rotonde op de bestaande plek te laten liggen: verplaatsen ervan zou al gauw zeven ton kosten. Details als de exacte plekken van banken moeten ook nog worden bepaald. Die komen in het bestek.

Extra geld

Het voorlopig ontwerp viel ook bij het college goed en er is inmiddels een definitief ontwerp gemaakt. Nu moet de gemeente dus op zoek naar extra geld. Het college denkt dat gevonden te hebben. Een half miljoen is er al, daar is al voor gespaard. Er wordt ruim vier ton uit het groenfonds gehaald. Dat kan omdat er op het plein ook de nodige groenvoorzieningen komen. En in plaats van twintig jaar lang jaarlijks een ton opzij te zetten, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, wordt dat nu jaarlijks 117.000 euro. Uiteindelijk gaat de gemeenteraad over de lokale portemonnee en die moet dus groen licht geven. De financiering wordt een onderdeel van de kadernota, die dit voorjaar op de agenda van de volksvertegenwoordiging staat.
Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer het werk begint, maar de gemeente is niet van plan te wachten tot alle bouwplannen aan het plein voltooid zijn.
Om het bestek verder uit te werken en te voeren, moet de gemeente een bureau inhuren. Mathijssen hoopt straks zoveel mogelijk lokale bedrijven in te kunnen schakelen. Dat gebeurde eerder – in een andere situatie – ook bij het Beukplein in Middelrode. “En dat bleek goed te werken”, aldus Mathijssen.
Niet alleen het plein zelf is aan een opknapbeurt toe, ook het uiterlijk van veel winkels, de ‘pleinwand’, zou in de ogen van de wethouder best een facelift kunnen gebruiken. HIj hoopt dat de herinrichting van het plein als een vliegwiel gaat fungeren en eigenaren van panden aan het plein hun gevels ook een fraaier uiterlijk gaan geven.

Het Mercuriusplein nu, met het net gerealiseerde De UItkijk

Foto's:


0