Het Goed start ook in Sint-Michielsgestel

SINT-MICHIELSGESTEL – De gemeente Sint-Michielsgestel gaat samenwerken met Het Goed. Dat is een kringloopbedrijf met verschillende vestigingen in de omgeving, zoals Vught, Boxtel en Schijndel. De bedoeling is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – samen met partner WSD – via een vaste baan naar werk te begeleiden. Bovendien stimuleert de samenwerking het hergebruik van spullen en is dus goed voor het milieu.

Door Wim Poels

Het Goed komt de spulletjes straks op afspraak ophalen. Ook de goederen die op de gemeentelijke inzamelplekken worden achtergelaten, zoals de kledingcontainers, gaan naar Het Goed. En mogelijk komen er straks containers voor bruikbare materialen op de kleine milieustraten in de gemeente, zoals die er ook staan op de grote broer in Schijndel.
Het gaat om een samenwerking tussen gemeente, Het Goed en de WSD. Die laatste instelling, een gezamenlijk bedrijf van gemeenten in de regio, gaat bepalen welke mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geschikt zijn voor bepaalde werkzaamheden. Het Goed begeleidt ze daarna op de werkplek. Voor een deel zal het gaan om vaste werkplekken, mensen die gewoon langere tijd bij de kringloop gaan werken. Maar het zal ook gebeuren dat mensen met een bijstandsuitkering via Het Goed weer wennen aan vast werk en uiteindelijk doorstromen naar een ‘gewone’ baan.

Gevarieerd

Het Goed kent behoorlijk gevarieerd werk. Het bedrijf is voor het publiek bekend van onder meer de kringloopwinkel in Schijndel, maar daar hangen heel wat functies omheen. Zo zijn er een sorteercentrum en werkplaats en ook het ophalen van de spullen levert werk op.
Het Goed richt zich de laatste tijd op een steeds breder wordende doelgroep. Ging het in eerste instantie vooral om mensen met een uitkering, nu zoekt de onderneming ook contact met het onderwijs en wil leerlingen van vooral het ROC gaan begeleiden. De scholieren kunnen er diploma’s en certificaten halen. Daarnaast is er plek voor nieuwkomers, die via werk veel sneller integreren en bijvoorbeeld de taal leren dan als ze alleen een cursus volgen en verder veel thuis zitten. “Daar zijn heel veel succesverhalen over”, weet directeur Marc Christiaens, directeur Werk van WSD.

Milieu

Ook uit milieuoogpunt is hergebruik volgens Vogels heel goed. “We kunnen van alles doen om de uitstoot van CO2 in te dammen, maar uiteindelijk is het maken van nieuw producten de zwaarste belasting”, weet hij. Zowel in Schijndel als Boxtel haalt Het Goed 800 ton goederen op, waarvan zo’n 85 procent wordt hergebruikt. Naar verwachting kan dat in Sint-Michielsgestel zo’n 300 ton zijn. Dat zou zo’n 20 werkplekken opleveren.
Sint-Michielsgestel heeft al een kringloopwinkel, die van de Jan Vinkstichting. “Daar hebben we contact mee gehad. We zien elkaar niet als concurrenten, want de koek is heel groot”, weet Vogels.
De gemeente steekt – voorlopig voor drie jaar – jaarlijks 30.000 euro in het project. Wethouder Ed Mathijssen: “Iemand in de bijstand kost ons jaarlijks 17.000 euro, dus als twee mensen via het project een vaste baan vinden is die investering terugverdiend.”

Archieffoto

Foto's:


0