CDA: ‘Huisvesting onderwijs krijgt prioriteit die het verdient’

SINT-MICHIELSGESTEL – In de vergadering van donderdag 11 april is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan is in nauwe samenwerking met alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Sint-Michielsgestel tot stand gekomen en wordt door alle partijen gedragen.

“Een belangrijk plan, want het gaat wel ergens over: we willen dat onze kinderen in goede scholen van hun onderwijs kunnen genieten! Het plan dat er nu ligt en onder verantwoordelijkheid van CDA-wethouder Lianne van der Aa tot stand is gekomen, zorgt ervoor dat we de komende jaren de juiste investeringen doen”, aldus Anja Andres. Anja is CDA-raadslid en woordvoerder op het terrein van maatschappelijk vastgoed.

Uitbreiding voor De Fonkel en De Wegwijzer

Door nieuwbouw hebben zich veel jonge gezinnen gevestigd in Den Dungen. Daardoor hebben de basisscholen De Fonkel en De Wegwijzer een te krappe huisvesting. Anja: “Vandaar dat zij als eerste aan de beurt zijn voor uitbreiding. Dat moet al volgend jaar klaar zijn. Of deze uitbreiding bij beide scholen, één van beide scholen of op een andere manier wordt gerealiseerd is overigens nog onderwerp van nader onderzoek.”
In de raadsvergadering pleitte Anja voor het borgen van keuzevrijheid voor ouders. “Beide basisscholen geven uitstekend onderwijs, maar het CDA hecht er aan dat ouders kunnen kiezen voor de school die het beste bij hun kind past. Kinderen brengen minimaal zes jaar veel tijd door op school en moeten zich daar fijn voelen. Een leerlingenstop door onvoldoende huisvestingsruimte mag dat niet dwarsbomen. De wethouder heeft gelukkig toegezegd dat de keuzevrijheid wordt geborgd. Ook ben ik blij dat de kindcentra in stand worden gehouden.”

De Bolster, Lambertusschool, Elde College en Beekvliet

Voor De Bolster wordt in 2023 vervangende nieuwbouw gerealiseerd. Dan kan op de bestaande locatie, maar ook alternatieve locaties worden overwogen. De Lambertusschool in Gemonde heeft ruimte over. Er wordt hard gewerkt aan plannen om de school tot multifunctionele accommodatie om te bouwen, waar naast het kindcentrum ook ruimte is voor een dorpshuisfunctie. Voor het Elde College staat in 2026 vervangende nieuwbouw in de planning. Gymnasium Beekvliet wordt ook aangepast en uitgebreid, maar dit wordt door het schoolbestuur zelf opgepakt. De overige scholen beschikken over passende huisvesting.

Anja Andres: “Heel goed dat de onderwijshuisvesting zoveel aandacht krijgt. En vooral ook dat deze aandacht wordt omgezet in gerichte acties. Wij zien uit naar de uitwerking van de plannen.”

Fotobijschrift:

Anja Andres: “Onze (klein)kinderen verdienen goede scholen!”

Foto's:


0