Eerste doelstelling nieuwe postcommandant: “Onze brandweer heeft zeven vacatures”

Rob van Dinther per 1 april jl. de nieuwe Postcommandant Brandweer Geffen

GEFFEN – Op de vraag van waarom een op en top brandweerman het ambieert om postcommandant te worden, volgt een helder en vooral logisch antwoord. “Ik ben van mening dat in een vrijwilligerskorps een commandant moet zijn die het ‘vrijwilligers taaltje’ spreekt en vooral begrijpt. En of ik dat dan ben of een van de overige sollicitanten vanuit ons korps, dat maakt niet uit”, zegt Rob van Dinther (41) die vanaf 1 april jl. de taken over heeft genomen van voormalig commandant Peter Theunisse. Brandweer Geffen telt op dit moment 21 vrijwilligers. Er zijn maar liefst zeven vacatures. “Dat baart ons zorgen, zeker voor de uitrukken overdag waar we in feite te weinig mensen voor vrij hebben. Dat is mijn allereerste prioriteit”, zegt Rob.

door Jan van Ravenstein

Een aantal wijzigingen in de organisatie van de Regionale brandweer was voor Peter Theunisse (voormalig Postcommandant) na 10 jaar aanleiding om een nieuwe uitdaging binnen de brandweer aan te gaan. Voor zowel beroeps als vrijwilliger stond de vacature Postcommandant ter beschikking. Een selectie en advies&selectiecommissie zouden zich uiteindelijk uitspreken wie de scepter zou gaan zwaaien over het korps. Maandag 1 april is Rob van Dinther vanuit de geselecteerden officieel geïnstalleerd alszijnde de Postcommandant Geffen. Rob is van geboorte Geffenaar, is getrouwd met Petri en ze hebben samen twee kinderen, de 12-jarige Lynn en de 10-jarige Sven. Zijn dagelijkse werkzaamheden beoefent hij als Manager Ontwerp en Engineering bij een installatiebedrijf in Den Bosch. Rob is in 2014 toegetreden tot het brandweerkorps Geffen. “Vanuit thuis, mijn vader is larenlang lid geweest van de brandweer, heb ik toch wel met de paplepel ingegoten gekregen. Maar ook wel het feit dat ik iets terug wil doen voor de maatschappij, ben ik lid geworden”, zegt Rob

Kazerne
De ultramoderne kazerne is gesitueerd op een strategisch punt in de gemeente Geffen. Precies op een driehoek voor een perfecte aanrijroute naar alle kernen en uithoeken van de Gemeente en omgeving. De rijksweg, het spoor, het industrieterrein, de kern Vinkel en aan de toegangsweg naar Nuland. “Alles perfect binnen de acht minuten cirkel”, aldus Rob. De gemeentegrenzen zijn voor de brandweer al lang geen grenzen meer. Immers, het korps die het eerst ter plaatse kan zijn, die gaat hulpverlenen. De acht minuten cirkel: Het item waar in feite alles om draait. Alarmering, opkomst, aanrijroute en ter plaatse, en dat alles binnen acht minuten. Rob: “Simpel, maar wel met een doeltreffendheid zijn er cirkels op de kaart rondom de diverse kazernes getekend. Een cirkel met een aanrijroute van acht minuten. Gemeentegrenzen zijn daardoor voor de brandweer overbodig geworden”.

Nieuwe job
“Een hobby uitvoeren doe je samen, samen met thuis. Het mooie is dat mijn vrouw Petri mij enorm heeft aangemoedigd om te solliciteren. Zij met name, was heel enthousiast en dat geeft een fijn gevoel. Want dit soort functies heeft toch, hoe je ook wendt of keert, zijn weerslag op je thuissituatie. Daarnaast besef ik terdege dat het zijn van Postcommandant ook een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. De postcommandant heeft de uiteindelijke eindverantwoording voor op de eerste plaats de manschappen, maar ook voor eventuele calamiteiten of gebeurtenissen die zich kunnen aandienen. Een heel grote zorg minder is het feit dat ik, op elk moment, terug kan vallen op een groot specialisme wat in ons korps aanwezig is. Je kan de disciplines in feite opdelen in drie groepen: A: de Manschappen B: de Pompbediener/chauffeur C: de Bevelvoerder. Ikzelf behoor tot de manschappen groep. De kennis B en C is me vanwege het ontbreken van deze disciplines niet eigen. Het fijne is dat ik blindelings kan vertrouwen op de kennis en vaardigheden van mijn collega’s die deze kennis wel in huis hebben. Op hetzelfde moment vorm je dan samen een eenheid waar ‘sterren en strepen’ compleet ondergeschikt zijn”, aldus Rob van Dinther

Oproep voor nieuwe leden
“Weet je”, zegt Rob. “Maak van die ledenoproep maar het hoofditem van dit schrijven. We zijn zo heel erg dringend op zoek naar nieuwe leden, en dan met name mensen die overdag beschikbaar zijn. Dat is op dit moment echt ons grootste probleem. Even voor de duidelijkheid, mannen en vrouwen, ze mogen vanaf 18 jaar reageren. Uit Geffen, Nuland, Vinkel en de Geffense rand van Oss. En het allerbelangrijkste, ze moeten wel overdag beschikbaar zijn, dat wel. Avondkrachten hebben we volop. Werkzaak als eigen baas bijvoorbeeld, of bij vader thuis in het bedrijf, op de boerderij. Werkzaam bij een bedrijf in het gebied, dat mag ook.

Uitdaging

Je komt terecht in een geweldig korps. Het is een betaalde job en daarnaast ben je ook nog eens dienstbaar voor de samenleving. Wat wil je nog meer. Betreffend sfeer en gezelligheid hoef ik niet veel toe te voegen, volgens mij”, aldus de nieuwe Postcommandant.
Is het een uitdaging voor jou? Verstuur een mailtje naar Rob – ro.vandinther@brwbn.nl – en hij praat je op een zaterdagochtend op de kazerne helemaal bij, nadat hij jou met trots alles heeft laten zien en spreekwoordelijk heeft laten proeven van zijn ultieme hobby: De brandweer.

Op de foto: Links Peter Theunisse, rechts Rob van Dinther

Foto: Henk van Dinther

Foto's:


DD