Lezing HKK de Wojstap

HEESWIJK-DINTHER – Luc Eekhout, directeur van kasteel Heeswijk, houdt op woensdag 24 april om 20.00 uur in de Heemkamer van HKK De Wojstap aan de Raadhuislaan 21A in Dinther (naast de kerk) een lezing over de gouden koets die momenteel wordt gerestaureerd. Leden kunnen deze kosteloos bijwonen, aan mensen zonder lidmaatschap wordt een bijdrage van € 2,00 gevraagd.

Dit koninklijk rijtuig symboliseert de optimistische en dynamische periode die Nederland aan het einde van de negentiende eeuw beleefde. De rijke ornamentiek en vele symbolen vertellen het verhaal van een Europese wereldmacht die Nederland toen was. De jonge Koningin Wilhelmina kreeg de koets als inhuldigingsgeschenk van de Amsterdammers. Vanaf het begin is deze koets omstreden geweest, laatstelijk nog vanwege de onderdanigheid waarmee koloniale onderdanen zijn afgebeeld. Maar als symbool van ons Koningshuis is de Gouden Koets onomstreden en het jaarlijks feestelijke gebruik op Prinsjesdag staat bij iedere Nederlander op het netvlies.
Luc Eekhout was achttien jaar lang directeur van het Nationaal Rijtuigmuseum en heeft in die hoedanigheid de catalogus van het Koninklijk Staldepartement samengesteld. Nu is hij directeur van Kasteel Heeswijk.

De Gouden Koets, voor het eerst gebruikt in 1901

Foto's:


0