Nooit Gedacht Geffen: “Toekomstgericht denken en handelen”

Geffense voetbalvereniging groeit door naar een ‘Vitale Vereniging’.

GEFFEN – Zaterdagochtend in alle vroegte, plaats van handeling: Sportpark De Biescamp in Geffen. Het is een drukte van belang. De voetballende jeugd komt tezamen, de een als lid van het vertrekkende elftal voor de uitwedstrijd met soms wat ongeduldige ouders op de achtergrond en de ander zoekt zijn of haar kleedkamer op voor de thuiswedstrijd. De Biescamp ontwaakt. De koffie pruttelt, en hier en daar is overleg tussen leiders en bestuur. Voetbalvereniging Nooit Gedacht is, met zo om en nabij de 800 leden, de grootste sportvereniging in Geffen. Bestuurslid Tiny Heijmans: “Met die aantallen moet je, je zaakjes goed voor elkaar hebben”.

door Jan van Ravenstein

“Alles omtrent het toekomstgericht denken en handelen is in feite in een stroomversnelling geraakt doordat Geffen is opgegaan in de gemeente Oss en onze aanvraag voor een kunstgrasveld. Plannenmakerij en lange enerverende gesprekken zijn daaraan voorafgegaan. Oss streeft toekomst maar ook zekerheid na. En gelijk hebben ze, zeker met deze grote investeringen”, aldus Toine de Kok één van de drijvende krachten achter het te realiseren kunstgrasveld. Aan tafel zijn ook Tiny Heijmans en Mirjam Krijnen aangeschoven. Dit lopende jaar viert de vereniging haar 90- jarig jubileum. Een aantal feestelijkheden staan op stapel voor 7 en 8 september en Tiny is daar de kartrekker van. Mirjam Krijnen doet met verve de communicatie van de club en geeft als zodanig acte de presence op deze vroege zaterdagochtend.

Pilot
“Vitale verenigingen zijn op de toekomst en omgeving gerichte verenigingen met een doorlopend activiteitenaanbod, die bijdragen aan het welzijn en de participatie van de bevolking in een wijk, dorp of stad en van de leden van de vereniging. De vitale vereniging richt zich, naast de (potentiële) leden, uitdrukkelijk ook op de niet-leden (lees: andere verenigingen). De vitale vereniging ziet haar vereniging niet alleen als doel, maar nadrukkelijk als middel om andere (maatschappelijke) doelen te realiseren”, aldus Toine. Een complete volzin die in relatief korte bewoording de doelstelling van het grote geheel weergeeft. Samenwerking, loopt als een rode draad door het geheel en v.v. Nooit Gedacht fungeert voor de gemeente als een soort van pilot. De eerste bijeenkomst ‘besturen met visie’ met diverse verenigingen uit Geffen is inmiddels geweest en de reacties waren als positief te betitelen.

Vitale Vereniging
“Toekomstgericht denken en vooral het handelen daarnaar. Dat is een proces waar elke partij aan moet wennen. Ook wij van Nooit Gedacht, maar zeker ook de gemeente en de overige verenigingen in het Geffense”, zegt Toine. Samen met Nooit Gedacht en de gemeente heeft het Osse Sport Expertise Centrum (SEC) de overeenkomst ‘Vitale sportvereniging Nooit Gedacht’ afgesloten. SEC speelt in deze al een belangrijke rol in diverse Osse verenigingen en gaat met al hun ervaring een en ander coördineren en het ambitieuze plan ondersteunen. “In feite houdt het hele plan de materie in van hoe en op welke manier je op de meest simpele manier met elkaar kunt samenwerken. De een heeft de accommodatie, de ander de kennis en weer een andere partij de mensen voor de eventuele realisatie en uitvoering. Dan ben je vitaal en toekomstgericht”, vult Mirjam aan.

Van Moeras naar Kunstgras
Een pakkende en veelzeggende titel was de naam van het rapport (2017) wat samen met de KNVB werd gemaakt en als zodanig werd aangeboden aan de gemeente. Te weinig capaciteit voor zowel training als wedstrijden was de basis van het rapport. Zeker niet vergeten mag de ‘drassigheid’ van de vele velden die ten grondslag liggen aan de naamgeving van het rapport. “Echt, tijdens de training zakte je wel eens tot je enkels in de vieze blubber”, zegt Tiny. De besturende Nooit Gedachters slaan het liefst ‘spijkers met koppen’. Positief praten ze samen over de ‘ambtelijke’ snelheid inclusief de begrotingen, goedkeuring en noodzaak van het geheel. Op het huidige veld 2 (achter het hoofdveld en langs het spoor) komt het nieuwe kunstgrasveld inclusief nieuwe verlichting terwijl veld 3 een complete renovatie zal ondergaan. Ze zijn duidelijk in hun nopjes met de voortgang,

Jubileum, 90 jaar
“Een goed, maar sober feest voor iedereen van Nooit Gedacht”. Voor leden, jeugdleden, sponsoren, oud leden, ereleden en oud-bestuursleden. Kortom iedereen die Nooit Gedacht een warm hart toedraagt”. Het zijn de woorden van kartrekker Tiny Heijmans. De soberheid die hij beoogt zal, Tiny enigszins kennende, met een korreltje zout genomen moeten worden. Samen met Bert, Lisa, Ruud, Charlotte, Hanneke en Ruud is er een feestplan gemaakt. Het worden twee, misschien drie, dagen feest. De opening op zaterdag 7 september van het nieuwe kunstgrasveld zit daarin ook opgesloten met daarna een groots feest om en nabij de kantine. Een beachvolleybal toernooi, een disco jeugddag en een feest- en dienstenveiling. Dit alles wordt omgeven met een permanente tentoonstelling over Nooit Gedacht 90 jaar die ze samen realiseren met de Heemkundewerkgroep Vladeracken. Mooi om te zien is dat er veel jongeren in de feestwerkgroep zitting hebben. “Ieder is drukdoende met zijn of haar ding vandaar dat het op dit moment nog in een te vroeg stadium is om in te gaan op alle ins en outs van het feest. Let maar op. Ook 90 jaar Nooit Gedacht wordt een mooi feestje. Maar ik mag er op dit moment nu eenmaal niet meer over vertellen dan dit. Wacht maar af, het komt allemaal goed”, lacht Tiny geheimzinnig.

Meer info: www.nooitgedachtgeffen.nl

Foto: de werkgroep voor het 90- jarig jubileum van Nooit Gedacht

Foto's:


I