Samenwerking centrum Rosmalen krijgt vorm na aanbevelingen De Nieuwe Winkelstraat

ROSMALEN – Het aanpakken van leegstand, duidelijkheid over parkeren en koopavonden en actuele info op het internet. Het zijn enkele van de belangrijkste aanbevelingen van ‘Kom in Actie’, het rapport dat het platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) samen met alle bij het centrum betrokken partijen heeft gemaakt over een toekomstbestendig winkel- en horecahart van Rosmalen. Drie werkgroepen zijn al aan de slag gegaan.

Door Wim Poels

Vorig jaar opende de uitbreiding van het centrum in Rosmalen. Nu is het zaak de mogelijkheden te benutten. “Met alleen mooie gebouwen ben je er niet”, beseft centrummanager John Sars. Alle ondernemers weten volgens best wel waar de pijnpunten in het Rosmalense centrum zitten. Maar het vinden van breed gedragen oplossingen is een ander verhaal. Daarom leek het hem een goed idee om een onafhankelijke partij naar het gebied te laten kijken en met aanbevelingen te komen. Hij benaderde het kennis- en netwerkcentrum DNWS. Mede dankzij financiële steun van de Rabobank kon het bureau aan de slag.

Aan tafel

Het project startte in januari. DNWS nodigde alle betrokken partijen uit om mee aan tafel te zitten. Niet alleen de ondernemers in retail en horeca, maar ook vastgoedeigenaren, gemeente (ambtenaren en wethouder Jos Hoskam praatten mee) en mensen van de bank. Samen brachten ze in kaart wat er goed gaat, maar ook waar verbeteringen mogelijk zijn.
Dat investeren in stenen alleen niet voldoende is, blijkt wel uit de manier waarop DNWS over de basiskwaliteit van het centrum oordeelt. Die bestaat voor het bureau uit net niveau van het winkelgebied en de samenwerking tussen lokale belanghebbenden. Het nieuwe gedeelte is weliswaar erg fraai, het hele centrum relatief schoon en er is een interessante mix van lokale ondernemers en winkelketens. Maar het valt ook op dat er veel panden in de aanloopstraten leeg staan. Wie minder bekend is in de omgeving is geneigd straten in te rijden waar het niet mag en als je eenmaal in het centrum bent, is niet duidelijk waar je welke winkels kunt vinden. Ook op de digitale snelweg loopt het centrum ver achter. Bij elkaar krijgt het gebied een onvoldoende van DNWS.

Samenwerking

Samenwerking is een ander heikel punt. “Het verbaast nieuwe ondernemers dat hun collega’s nauwelijks samenwerken”, zegt DNWS. Het ontbreekt aan sturing, professionaliteit en uitvoeringskracht. Voor een deel is dat een geldkwestie: het centrummanagement heeft minder dan de helft van het budget dat gemiddeld is voor een winkel- en horecagebied van deze grootte.
Maar het komt ook doordat zich maar enkele ondernemers voor samenwerking inzetten. Ze zijn gewoon met te weinig activievelingen. Dat moet veranderen. “Je kunt alleen naar je eigen winkel kijken, maar je moet het centrum zien als één groot warenhuis”, citeert Sars het rapport. Inmiddels is er een kopgroep van ondernemers die de samenwerkingskar gaat trekken.

Koopavond

Nog zo’n punt: de koopavond op vrijdag. “Er zijn ondernemers die niet meedoen. Er zijn er die tot 19.00 uur open zijn, andere tot 20.00 of 21.00 uur. Supermarkten gaan nog wat langer door”, weet Sars. Voor de consument is dat niet duidelijk. “Gaat iemand uit Groote Wielen naar Rosmalen als hij niet zeker weet dat de winkel waar hij zijn wil open is? Of neemt hij toch maar de afslag Den Bosch”, stelt Sars een retorische vraag. Ook daarover is duidelijkheid gewenst.
Een van de drie werkgroepen die inmiddels zijn gestart houdt zich bezig met de koopavond. Die gaat tot 20.00 uur duren en krijgt wekelijks een ander thema. Ongeveer een kwart van de ondernemers doet mee. “We hebben dus nog veel te winnen”, beseft Sars, “Maar we hopen dat ondernemers aanhaken als ze zien dat het werkt.” Ook met digitale vindbaarheid gaat deze werkgroep aan de slag. De website beleefrosmalen.nl krijgt een gedegen opfrisbeurt en ondernemers leren hoe ze hun eigen informatie op google up to date kunnen houden.

Samen verantwoordelijk

Een andere werkgroep gaat de leegstand bestrijden. “Een belang en verantwoordelijkheid van iedereen”, vinden de onderzoekers. Vastgoedeigenaren kunnen ermee aan de slag, maar ook ondernemers. “Stel je ziet een filiaal van een winkelketen in een andere stad. En je denkt dat die ook best in Rosmalen zou passen. Waarom stuur je dan geen mailtje”, geeft Sars een voorbeeld.
Een derde werkgroep werkt aan de fysieke vindbaarheid. De gratis parkeerplekken zijn er wel, maar ze worden slecht of helemaal niet aangegeven. “Sterker nog, in de Dorpsstraat wijst een bord rechtdoor naar parkeerplaatsen, terwijl ze rechtsaf bij de Jumbo liggen.”

Identiteit

Als al die aanbevelingen zijn opgevolgd, is het werk nog steeds niet klaar. Op termijn zou Rosmalen moeten werken aan een eigen profiel, een eigen identiteit. Zodat duidelijk is wat Rosmalen anders maakt dan vergelijkbare winkelcentra.
Een aantal aanbevelingen lag natuurlijk redelijk voor de hand. Toch is het traject volgens Sars erg nuttig. ”De grootste winst is dat we nu echte handvatten hebben om dingen aan te pakken. Er is contact met alle belanghebbenden. Hoe mooi is het dat we nu wel in beweging komen. Samenwerking en synergie maken het centrum aantrekkelijker.”

Foto's:


0