SamenLoop voor Hoop ondersteunt lokale initiatieven voor kankerpatiënten

ROSMALEN – Op 31 augustus en 1 september 2019 gaat in Rosmalen de SamenLoop voor Hoop van start. Tijdens dit indrukwekkende evenement wandelen de deelnemers 24 uur lang in estafettevorm om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Naast wetenschappelijk onderzoek, komen vanaf nu ook lokale initiatieven in aanmerking voor financiering.

De organisatie roept lokale initiatieven dan ook op om een aanvraag voor financiering in te dienen. Het gaat hierbij om initiatieven die zich richten op de preventie van kanker of het welzijn van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. Bijvoorbeeld schaduwdoeken voor op schoolpleinen, fitness op maat of de ondersteuning van een hospice.

SamenLoop voor Hoop is een evenement met een sterk regionaal karakter, veel ondernemers en particulieren uit de regio zetten zich al maanden in voor de organisatie. Doordat SamenLoop voor Hoop 60% aan lokale initiatieven mag besteden, biedt zij rechtstreeks ondersteuning aan de patiënt en zijn naasten. Overigens gaat nog steeds 40 procent van de opbrengst naar de missie van KWF: meer onderzoek naar kanker, minder kanker door preventie en een betere kwaliteit van leven voor mensen die ziek zijn of ziek zijn geweest.

De opbrengst van de Samenloop in Rosmalen gaat naar het Vicki Brown Huis in ’s-Hertogenbosch. Dit is een inloophuis, waar mensen die in aanraking komen met kanker op een laagdrempelige manier informatie en steun krijgen en waar contact met lotgenoten gelegd kan worden. Onlangs is door KWF de bijdrage verhoogd van 10% naar 20%.

Voor meer informatie, neem contact op met de organisatie via rosmalen@samenloopvoorhoop.nl

Foto's:


0