8 Jubilarissen bij De Zonnebloem

ROSMALEN – Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Uiteraard ook bij de afdeling Rosmalen-Hintham, waar op 9 september diverse jubilarissen in het zonnetje gezet werden vanwege hun lange vrijwillige werkzaamheden. Deze gezellige groep zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar. Mensen die door hun beperking veel alleen thuis zijn en behoefte hebben aan visite of wel eens een dagje weg willen.

Door Corrianne Schijvens- van Hassel

Want ook dat organiseert de Zonnebloem, een dagje weg en diverse activiteiten om eens een even de ‘boel de boel’ te kunnen laten. Riet de Kroon is secretaris van de Zonnebloem in Rosmalen en licht de huldiging van de 8 dames toe. “We hebben vandaag stil gestaan bij achterstallige huldigingen. Het was er gewoon niet van gekomen om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Maar omdat we het wel belangrijk vinden dat mensen gehuldigd worden hebben we die achterstand nu ingehaald.

Jubilarissen

Marijke Kenter (78) is 13 jaar actief bij De Zonnebloem. 12 jaar van deze periode is ze de penningmeester geweest. Van die functie heeft ze vorig jaar afscheid moeten nemen omdat je maximaal 3 x 4 jaren actief mag zijn als penningmeester. Dankzij haar hebben ze bij De Zonnebloem nog voldoende geld in kas want Marijke staat erom bekend dat ze graag de hand op de knip hield. Momenteel bezoekt ze nog haar vaste gasten, helpt bij activiteiten en verzorgt de koffie en thee bij vergaderingen en activiteiten. Riet de Kroon (75) is de secretaris van deze Zonnebloem afdeling. Zij is inmiddels 13 jaar actief als vrijwilligster. 5 jaar geleden nam ze met volle verantwoordelijkheid het secretariaat over. Samen met Marijke is ze de spil van het bestuur. Zij heeft ook nog 5 vaste gasten om te bezoeken en verzorgt daarnaast alles wat bij het secretariaat komt kijken.

Bezoeken van gasten

Ook Gabi de Waal (73) bezoekt regelmatig haar vaste gasten en daarnaast coördineert zij de ziekenbezoeken, doet de intakegesprekken met nieuwe gasten en matcht een nieuwe gast aan een vrijwilliger. Daarnaast is ze mede actief met het organiseren van activiteiten zoals busreizen en zoekt ze nieuwe vrijwilligers voor De Zonnebloem. Henny Coppens (75) is al 22 jaar actief bij De Zonnebloem. Ook zij bezoekt gasten en is lid van de activiteiten commissie. Ze heeft inmiddels vele gasten bezocht en gaat nu langzaam afbouwen, ze vind het genoeg geweest. Ze blijft haar vaste gasten nog wel bezoeken, maar neemt geen nieuwe meer aan. Nellie van Pinxteren (72) is inmiddels 18 jaar actief als vrijwilliger bij De Zonnebloem. Ze staat erom bekend dat ze een ‘groot hart’ heeft en vele mensen bezoekt. Ze is ook altijd bereid collega’s en gasten te helpen. Daarnaast beheert ze het ‘lief- en leedpotje’. Haar eigen 3 vaste gasten bezoekt ze minimaal 1x per 2 weken. Ze heeft makkelijke gasten geeft ze aan, die ondernemen zelf nog dingen zover dat mogelijk is.

Activiteitencommissie

Ook Gonnie School (73) werd gehuldigd vanwege haar 15 jarig vrijwilligers jubileum. Haar meest voorkomende werkzaamheden zijn het trouw bezoeken van haar gasten. Daarnaast begeleid Gonnie de reisjes die De Zonnebloem met de gasten maakt. Mies van Leussen (74) is 11 jaar actief bij De Zonnebloem. Zij zit in de activiteiten commissie en bezoekt regelmatig haar 3 vaste gasten. Mies is een heel sociaal persoon en altijd bereid om te helpen als dat ergens nodig is. Naast De Zonnebloem doet Mies nog ander vrijwilligerswerk. En dan Gerda Vos (78), al 18 jaar actief voor De Zonnebloem. Samen met een collega organiseert Gerda de reisjes. Zij staat er om bekend ook veel gasten bezoeken af te leggen. Momenteel heeft ze nog 6 vaste gasten die ze allemaal om de 14 dagen bezoekt. Pas zijn ze met de gasten naar een Hortensiavrouwtje in Breda geweest en hebben ze ooit de restanten van de Watersnood ramp in 1953 in Zeeland bezocht. Interessante onderwerpen en het organiseren van leuke reisje is aan Gerda en een collegaatje wel toevertrouwd. Rieki Runge (71) staat niet op de foto. Ze was door ziekte niet bij de huldiging aanwezig. Rieki gaat na 23 jaar stoppen bij De Zonnebloem. Rieki zat jarenlang in het bestuur en de activiteiten commissie.

Vrijwilligers

De Zonnebloem heeft altijd plaats voor nieuwe vrijwilligers. Heeft u interesse ? Peter van Griensven ziet uw aanmelding graag tegemoet via 06.22.28.12.32. Ook financiële steun is bij De Zonnebloem van harte welkom. Zij hebben zich aangemeld bij de Rabo Clubkas Support actie en zien uw stem graag tegemoet via www.rabo-clubsupport.nl

Foto's:


0