CDA: Beekvlietboerderij optie voor Wijkplein?

SINT-MICHIELSGESTEL – De gemeenteraad heeft een motie aangenomen om de haalbaarheid van de herhuisvesting van het Wijkplein Gestel naar de Beekvleetboerderij te onderzoeken. De CDA fractie stemde in met de motie maar heeft wel kritische kanttekeningen geplaatst.

De school in de Irenestraat waar het Wijkplein nu is gehuisvest wordt op termijn gesloopt. Op de vrijkomende locatie staat sociale woningbouw gepland. Wat betekent dit voor het Wijkplein? Harvy Schouten (fractievoorzitter CDA) legt uit dat door de gemeente en Woonmeij samen naar alternatieve huisvesting is gekeken. Deze is gevonden in de vorm van één van de bestaande hoekwoningen in de wijk. Voor de groengroep van Wijkplein is de gemeente bereid de aan de tuin grenzende grond beschikbaar te stellen voor de moestuin-activiteiten. Het Wijkplein Gestel is niet blij met dit alternatief omdat de behuizing aanmerkelijk kleiner is dan in de huidige situatie en zou leiden tot een splitsing van de activiteiten van het Wijkplein.
“In de gemeenteraad is eerder afgesproken dat de Beekvlietboerderij moet worden verkocht voor € 450.000,=”, legt Anja Andres (raadslid CDA) uit. Daarnaast kunnen er 4 tot 6 woningen op de locatie worden gerealiseerd waar ook opbrengsten voor de gemeente mee worden verkregen. Deze opbrengsten zijn erg belangrijk voor de gemeentebegroting. We hebben onder andere te maken met een grote vraag op het gebied van wmo en jeugdhulp. De middelen die we uit Den Haag krijgen zijn niet voldoende dus moet de gemeente zelf bij financieren. Dit is een grote uitdaging en noodzaakt tot het maken van keuzes. Wij vragen ons af of de huur die het Wijkplein en andere partners kunnen betalen dezelfde opbrengst geven. En dan moeten we daar ook nog de kosten in meenemen voor groot onderhoud aan de boerderij en dat worden ieder jaar hogere kosten”.

Natuurlijk heeft het CDA grote waardering voor de activiteiten van Wijkplein Gestel, zegt Anja Andres. Als je ziet wat het Wijkplein inmiddels heeft gerealiseerd dan dwingt dat respect af. Daarom hebben we dan ook met de motie ingestemd. Wij maken ons echter zorgen over de financiële haalbaarheid van een verplaatsing naar de Beekvlietboerderij. Als het inderdaad financieel niet haalbaar is dan vinden wij het verstandig om in overleg met Wijkplein te onderzoeken op welke manier de aangeboden hoekwoning wél passend gemaakt kan worden. De opbrengsten uit de verkoop van de Beekvlietboerderij en de woningbouw kunnen dan in maatschappelijke zin, voor bredere doelen voor onze inwoners worden ingezet”.

Foto's:


0